Picanol 2013 Techtextil India’da

Picanol, muşamba ve konveyör bant gibi en­düstriyel kumaşları dokunması için dokuma makinalarını adapte ediyor.

MAKİNEPicanol teknik tekstillere odaklanarak, sanat harikası tek­nolojileri birleştiriyor. Güçlü inovatif odağı, Pi­canolü giysi ve ev tekstili üretiminde zirveye taşıyor. Güçlü ve deneyimli Ar&Ge ve hizmet ekipleri teknik dokumacıların özel ihtiyaçları­na göre makinaları adapte edebiliyor. Teknik kumaşların üretiminde kullanılan Picanol do­kuma makinaları OMNIplus Summum hava jeti ve OptiMax pozitif kancalı platformlar kul­lanılarak Avrupa’da üretildi. Kancalı makina­lar, farklı enlerde üretilebiliyor. Söz konusu ma­kinalarda üretilen kumaşlar, teknik segmentte tek parça dokunmuş hava yastıklarında, sü­per genişlikteki (540 cm eninde) zirai tekstiller­de, endüstriyel cam üretiminde, paramidler, monofilamentler gibi geniş kumaş uygulama­larında kullanılıyor. Bu gelişmeler, teknik pazar­ların artan taleplerine karşılık vermek isteyen Picanol için atılması en gerekli adımlardandı. Picanol için ayrıca ihtiyaç halinde üretilmek üzere dokuma serisini genişleten modüler adaptasyonlar tasarlandı. Bu modüler adap­tasyonlardan biri 540 cm’ye kadar uzanan ge­nişliklerde kullanılması önerilen, yeni kılavuzlu pozitif kanca sistemi. Bu makinalar, önceleri geniş projektilli makinalar tarafından hizmet edilen pazarlarda kullanılabiliyor. Pozitif kıla­vuzlu kanca teknolojisi çok daha ekonomik çözümler üretiyor, üretkenlik sağlıyor ve denk­leme işlem kolaylığını ekliyor. 2007’de Opti­max platformunu sunan Picanol’ün elektro­nik, yazılım ve mekanik parçalar alanında son teknoloji ürünleri bulunuyor. Picanol Techtextil India’ya ilk düzenlendiği yıldan beri katılıyor ve birinci sınıf teknik kumaşların tanınmış Hintli üreticileri ile iş yapmanın keyfini sürüyor. Pica­nol, Delhi, Bombay ve Coimbatore ofislerin­deki organizasyon ağı ile siparişlerini gerçek­leştiriyor ve bakım istasyonlarında tam eğitimli yerel servis teknisyenleri aracılığıyla hizmet veriyor. Picanol diğer ülkelerden de ziyaret­çilerin Bombay’daki Techtextil fuarını ziyaret etmelerini bekliyor. Picanol 1956 yılından beri Hindistan pazarına başarılı bir şekilde hizmet veriyor. Hindistan pazarının potansiyel ve bek­lenen gelişimi ışığında, Picanol, Hindistan’daki organizasyonunu 2008 başında gerçekleştirdi ve böylece yerel faaliyetlere daha fazla des­tek vermeye başladı. Varlığından bu yana, ancak özellikle son 10 yılda, Picanol yerel satış ve servis aktivitelerine odaklandı.Son yıllarda Picanol India, pazar payında sa­bit bir büyüme kaydetti. Bu da Picanol’ün lider dokuma makinaları üreticilerinden biri olmasını sağladı. Hindistan Picanol için önemli bir pazar ve dünyadaki kilit tekstil pazarlarından bir tane­si. Pazardaki geniş ürün ağı, gelişmiş yerel ser­visler ve pazardaki dikkate değer mevcudiyeti sayesinde, Picanol Hindistan ile büyük ölçüde işbirliği içinde. Picanol, Hindistan dokuma sek­törü için dokuma sistemlerinin üretimindeki li­der sağlayıcı olmayı planlıyor. Picanol fuarda enerji, ve atık tasarrufundaki son gelişmeleri ve yapabilirlikleri konusundaki son çalışmalarını ta­nıtmayı planlıyor. Kumaş numuneleri, kritik ma­kina parçaları ve kapsamlı videolar da fuarda tanıtılacak diğer konular arasında yer alıyor.

İnceleyin

The future is in technical textiles

Technical textiles, which take place in our lives in a wide range of areas from ...