Sedo Treepoint, Daha Derin Entegrasyona Odaklanıyor – Industry 4.0 Çözümleri

Tekstil finisaj otomasyonu ve yazılım uygulamalarının mucidi, boya makinesi kontrolörü ve pazar lideri olan Sedo Treepoint, modern tekstil terbiye tesisleri için özel olarak tasarlanmış iki yeni yazılım uygulaması ekledi. Şimdi, üretim planlaması, renk yönetimi ve enerji yönetimi (SedoMaster, ColorMaster, EnergyMaster) için iyi bilinen ürünlerinin yanında Baskı yönetimi (PrintMaster) ve üretim simülasyonu ve yönlendirme (SedoExpert) için paketler bulunmaktadır. Modüler paketler, tamamen entegre, otomatik üretim ortamı oluşturmak için kurulabilir. Sonlandırma bölümündeki birçok müşteri, boya makinelerini MES sistemine zaten dahil etmiştir. Fakat stentler, CPB, kurutucular, vs. gibi diğer sürekli makineler bu finisaj merkezi sisteminin bir parçası değildir. Bütün bir dijital tekstil terbiye tesisi, boyama ve bitiş makinelerinin bağlı olduğu çözümlerle kurulabilir, boyama ve reçete verilerini tüm makinelerin kontrol sistemine gönderir ve geri alır. Tüm stoklar otomatik olarak güncellenir. İş akışı, denetleme sonrasında nihai gönderim belgelerini yazdırana kadar yeni bir sipariş alırken başlayabilir. Tekstil finisaj tesislerinde çok sayıda karmaşık bilgi birikimiyle güvenilir ve tutarlı kalitenin üretilmesi gerekiyor. Sedo Treepoint’in yazılım çözümleri, müşterilere üretimlerini optimize etmek, tüketim miktarlarını düşürmek ve tüm süreçlerde yüksek verim sağlamak için araçlar yaratmak için bir fark yaratıyor. Bilginin birçoğu sistemde saklanabilir, böylece insan hatalarından kaçınılmış olur. Kurallara girerek, otomatik optimizasyon muazzam tasarruf sağlayacaktır. Böyle bir sistemi yükleyerek ek üretimle ilgili raporlama hazır hale gelir, ör. Belirli bir makina için kg kumaş başına su tüketimi, metraj / ürün başına bir damlatıcı için güç tüketimi, müşterilere işletme bilgileri ve istihbarat raporlamasında çok daha derin bilgiler verir. Makine verimliliği, bir sipariş paketi, makinenin boşta kalma süresi için nedenler ve daha pek çok bilgi artık bir sır değildir. Yönlendirme bilgileri, barkod tarama veya RFID tarayıcılar tarafından desteklenen her toplu iş için kullanılabilir. Tüm finisaj makinelerinde kontrol sistemleri bir arayüz vasıtasıyla dijital sistemlerle iletişim halindedir. Zaten Sedomat makine kontrolörleri mevcutsa, doğrudan makine ve uygulamalarla iletişim kuran bağlantı için kullanılabilirler. Bunun yanında çözüm ile laboratuar ve üretim dağıtım, laboratuvar ve üretim renk yönetimi ve enerji ölçümü ve yönetimi yapılabilir. ColorMaster daha sonra başvurmak üzere yapılan işlerin istatistiksel olarak kontrol edilmesini sağladığı için, renk kalite kontrolü birçok perakende markası ve yazılımı için çok önemlidir. Morapex (örneğin hızlı pH testi) ve Flex (boya konsantrasyonları) gibi test cihazları ile tamamlandı. Yeni boyama makineleri, Sedo Treepoint’un Sedomat kontrolörü kurulu olan herhangi bir makine üreticisinden sipariş edilebilir. Bugünün müşterileri üretim yerlerini genişletiyor ve Bangladeş’teki fabrikaları açıyor veya Afrika’ya gidecek durumda. Sedo Treepoint hizmeti yalnızca belirli ülkelerle sınırlı değildir. Dünyadaki tekstil üretimi nerede olursa olsun, Sedo Treepoint’in ürünleri ve desteği mevcuttur.

Sedo Treepoint focuses on deeper integration – Industry 4.0 solutions

Sedo Treepoint, the inventor or the dye machine controller and market leader for textile finishing automation and software applications has added two new software applications, specially designed for modern textile finishing plants. Now, beside the well know products for production planning, color management and energy management (SedoMaster, ColorMaster, EnergyMaster), packages for Printing management (PrintMaster) and for production simulation and routing (SedoExpert) are available. The modular packages can be installed to create a fully integrated, automated production environment. Many customers in the finishing department have already included their dyeing machines in the MES system. But other continuous machines such as stenters, CPB, dryers, etc. are not part of this finishing central system. An entire digital textile finishing plant can be setup with the solutions, having dyeing and finishing machines connected, sending dyeing and recipe data to all machines control system and back. All inventories are updated automatically. The workflow could start when getting a new order until printing the final shipping documents after inspection. Textile finishing mills have a lot of complex know-how and need to produce reliable and consistent quality. Sedo Treepoint’s software solutions make a difference, giving customers tools to optimize their production, lower the consumptions and deliver high efficiency in all processes. A lot of the know-how can be stored in the system, so that human errors are avoided. By entering rules, automatic optimization will achieve tremendous savings. By installing such a system, additional production related reporting becomes available, e.g. water consumption per kg fabric for a certain machine, power consumption for a stenter per meter/article, giving customers much deeper insights in their business information and intelligence reporting. Machine efficiency, pay pack of an order, reasons for machine idle times, and many more information are no longer a secret. Routing information is available for each batch that can be supported by barcode scanning or RFID scanners. On all finishing machines the control systems are communicating via an interface to the digital systems. If Sedomat machine controllers are available already, they can be used for the connection, communicating directly with the machine and the applications. Beside this, lab and production dispensing, lab and production color management and energy measurement and management can be done with the solution. Color quality control is crucial for many retail brands and software such as the ColorMaster enables statistical control of jobs done for later reference. Completed by testing devices like Morapex (e.g. fast testing of pH) and Flex (dyestuff concentrations) New dyeing machines can be ordered from any machine builder complete with Sedo Treepoint’s Sedomat controller installed. Today’s customers are expanding their production sites and are opening plants in Bangladesh or they are on the way to Africa. Sedo Treepoint service is not only limited to certain countries. Wherever textile production in the world is located, Sedo Treepoint’s products and support is available.

#SedoTreepoint #ColorMaster #EnergyMaster #PrintMaster

 

İnceleyin

Devan, yeni antimikrobiyal marka hattını başlattı

Belçika merkezli finishing teknolojileri sağlayıcısı olan Devan Chemicals, yeni bir çok fonksiyonlu antimikrobiyal marka hattı ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir