Elite®Compactset Advanced — Flip-Overteknolojisi

SUESSEN, Şangay’daki ITMA Asya 2014 ve Milano’daki ITMA 2015 sırasında EliTe® Advanced Kompakt İplik Sistemi’ni halka sundu.

Önceki makalelerde, genel konsept ve tamamlayıcı parçalarının başlıca ayırt edici ve ayrıcalıklı özelliklerini özetledik.

Özellikle aşağıda belirtilen kriterler, üstün nitelikli çözümler ve yeni ürün hedefleri için tüm geliştirme çalışmalarımızda destekleyici güçler ve nesnel hedeflerdir:

 ulaşılabilir en iyi iplik kalitesi

 iplik kalitesinde sürdürülebilir tutarlılık

 artan üretim istikrarı

 sarf malzemeleri için azaltılmış maliyet

 azalan bakım maliyetleri

 artan üretim

 azaltılmış enerji tüketimi

Burada sizlere EliSpring, EliTube Advanced ve Flip-Over Konsept Teknolojisi ile sunulan yeni EliTop Advanced‘in özellikleri ile ilgili ayrıntılı bir bakış açısı sunacağız.

®EliSpring’li EliTop Advanced

Yeni EliTop Advanced‘de, baskı manşonuna ve EliTe®Roller manşonuna baskı uygulayan teknik tamamen farklıdır:

HP-GX, HP-A ve P3-1 baskı tabancaları için EliTop Classic ile; baskı, “sabit kafes prensibi” olarak adlandırılan prensibe uygun olarak üst baskı kolu (Şekil 2) içerisindeki üst silindir baskı ünitesinin yaprak yayı vasıtasıyla uygulanmaktadır. Buna göre uygulanan kuvvet “çıkış silindiri” ve “EliTeSilindiri” olarak adlandırılan iki üst manşon çiftine şu şekilde dağıtılmaktadır; kuvvetin 4/5’i çıkış manşonuna, 1/5’i de EliTe®manşonuna uygulanır. EliTe®Kompakt İplik Sistemi, HP-A ve HP-GX üst baskı kollarımızın sağlam yapılarıyla birleştirildiğinde mükemmel sonuçlar verir.

Son zamanlarda, gün geçtikçe daha fazla müşteri, yeni makine yatırımının henüz karşılığının alınmadığı durumlarda, ring iplik makinalarındaki orijinal üst kollarını çoğunlukla değiştirmemektedir. Tabancaların düşük kalitesi, konvansiyonel ring iplikçiliği için yeterince çarpıcı değildir. Çoğu durumda rekabetçi bir ürünü kendi iplikhanelerinde test etmemeleri nedeniyle, müşteriler tabancalarının kritik kalitesinin farkında değildirler.

EliTop’a uygulanan basınç, bizim kompakt sistemimizden komple potansiyel ve fayda sağlamak için yeterli değildir.

Müşteriler kendilerinin mevcut tabanca ekipmanlarını modernizasyon projelerinde tekrar kullanmayı planladığında, EliTe®Kompakt Eğirme Sistemimize olan eksikliklerini telafi etmek için, artık tabancanın ön ucunda ilave bir yaprak yay kullanıyoruz. Bu ilave yayı “EliSpring” olarak adlandırdık.

EliSpring (Şekil 2) kullanılarak “sabit kafes prensibi”ni uygulamak artık mümkün değildir. Yeni EliTop Advanced yatağında, üst silindir baskı biriminin normal yaprak yayının basıncı yalnızca çıkış manşonlarının % 100’üne hizmet eder (Şekil 3).

EliTe®manşonu, basıncını yeni EliSpring’den almaktadır ve basıncı direkt olarak EliTe®Silindir konumunda olan EliTop Advanced’in üst kısmına uygular.

Açıklandığı gibi, bu yeni sistem – EliSpring ile EliTop Advanced – kompaktlaştırma işleminde özellikle kalitesiz/yetersiz tabancalar kullanıldığında verimlidir. Müşterilerimiz, iplik kopuşlarında %25’e varan oranda azalma (tabancanın durumuna bağlı olarak), EliTüp üzerindeki gözenekli apron tahriği için mükemmel bir çekiş ve ayrı eğirme pozisyonları arasında daha da azaltılmış bir sapma ile mükemmel iplik parametrelerinden yararlanırlar.

Gelecekte, EliSpring ile EliTop Advanced, tüm tabanca uygulamaları (P3-1, PK, HP-GX, HP-A, vb.) için kullanılacaktır.

EliTüp Advanced ile yeni EliTop Advanced

EliTop Advanced‘in bir diğer yeni özelliği, komple gövde muhafazasının simetrikliğidir. Muhafazanın üst ve alt kısımları teknolojik açıdan aynıdır ve yalnızca “üst” ve “alt” kısımlarını gösterecek şekilde kırmızı ve sarı renklerine göre farklılık göstermektedir (Şekil 4). Muhafazanın bu tasarım ve gövde geometrisi ile EliTop Advanced “tersyüz” olarak kullanılabilir. Yeni EliTüp Advanced ve EliTüp Konseptleri, aşağıda tarif edeceğimiz “flip-over/ tersyüz teknolojisi” ile birleştirildiğinde etkili olmaktadır.

EliTüp Advanced ve EliTüp Konseptleri

EliTüp Advanced ve EliTüp Konseptleri, tüm yeni EliTe®Advanced projelerinin geliştirilmesinde doğal bir adımdır.

EliTüp Advanced‘in temel teknolojik özelliği, konvansiyonel eğirmeye kıyasla merkezden kaçık emiş yarığıdır (Şekil 6); bu nedenle 3-silindir-çekim sistemindeki komple elyaf yolu artık iğ ucuna merkezlenmiş eğirme pozisyonunun ortasında değildir (Şekil 7).

Böylece tüm eğirme parçalarını iki kez kullanmak mümkün olmaktadır. Parçanın sadece “merkezden kaçık” bir kısmı eğirme işleminde “kullanılmış” (yıpranmış) olduğundan, taşlama değiştirme gerekmeden önce ikinci kez “döndürülebilir” (Şekil 8).

EliTüp Advanced‘in EliTop Advanced ile birlikte kullanılmasıyla müşteri aşağıdaki fayda ve avantajlardan faydalanacaktır.

EliTop manşonlarının çift kullanımı

Manşonun üzerindeki ilk yol kullanıldığında ve aşınmış yüzeyin taşlanması gerektiğinde, EliTop Advanced‘i üst baskı kolu konumu dahilinde ters çevirin ve kullanılmayan ikinci yol ile devam edin. Bu işlem manşonların ömrünü iki katına çıkarır.

Üst apronların çift kullanımı

 Üst apronlardaki ilk yol kullanıldığında ve standart eğirme şartlarında değiştirilmesi gerektiğinde, kafesin kendi konumu dahilindeki apronları ters çevirin veya kafes üzerindeki sol apronu sağ apron ile veya aksi yönde değiştirin. Bu işlem apronların ömrünü iki katına çıkarır.

Arka üst silindir manşonlarının çift kullanımı

 Manşonun üzerindeki ilk yol kullanıldığında ve taşlanması gerektiğinde, arka üst silindiri kendi üst baskı kolu konumu dahilinde ters çevirin ve kullanılmayan ikinci yol ile devam edin. Bu işlem manşonların ömrünü iki katına çıkarır.

Gözenekli apronların kullanma süresinin uzatılması

Gözenekli apronlar, ortalama her 3 haftada bir düzenli aralıklarla temizlenmelidir. Apronların ömrü eğrilen elyaf materyaline ve iplik numarasına bağlı olarak bir yıla kadar sürer. Dolayısıyla bakım amacıyla, müşteriler EliTüplerden gözenekli apronları çıkarır ve kullanma süresince yaklaşık 17 kez geri takarlar.

İstatistiksel denklemler, bu 17 döngü içinde, gözenekli apronların % 85’inden fazlasının çalışma yönünü değiştireceğini, böylece merkezden kaçık emiş yarıklarına bağlı olarak yüzeylerinde iki farklı elyaf yolunun diğeri üzerindeki tek tarafını en az 10:7 oranında kullanacağını göstermektedir. Gözenekli apron kullanma ömrünün % 60’lık bir artışı beklenenden çok daha fazladır.

Hala eski EliTe®Kompakt Eğirme Sistemini kullanan müşteriler

Cesur ve geleceğe yönelik gelişmeler arayanları geride bırakmayan bu yeni kompakt eğirme teknolojisi en başından beri şirket politikası olmuştur. Bu ilke hala ve bugün daha fazla geçerlidir – EliTe®Kompakt Eğirme Sistemlerimizin tüm yeni parçaları, sistemde yapılan değişiklikler için fazla çaba harcamadan veya ek maliyetler olmadan değiştirilebilir.

Müşteriler, bireysel gereksinimlere bağlı olarak, verilen sistemlerinin tamamını veya bir kısmını yeni geliştirilmiş parçalar ile uyarlayabilirler:

EliTop Klasik için EliSpring ve eski tabanca kullanımı: EliSpring ve ilave olarak gerekli yeni üst silindir baskı ünitesi kurulumu ile müşteriler artan iplik kalitesinden ve azalan iplik kopuşlarından faydalanır.

EliTüp Konsept: Müşteriler, makinelerinin bir tarafı için sağ-eğimli yarıklar, diğer tarafı için sol-eğimli emiş yarıklı olmak üzere merkezden kaçık emiş yarıkları ile yeni EliTüp Advanced alabilirler. Taşlamadan önce EliTop Classic‘i makinenin bir tarafından diğer tarafına geçirirler ve EliTe®KompaktSet  Advanced‘in pek çok avantajından faydalanırlar.

EliTüp Advanced’li EliTop Advanced’in kullanılmasında diğer avantajlar:

EliTop Advanced üst baskı kolu içerisinde döndürülebildiğinden (ters çevrilebildiğinden) ve aynı eğirme pozisyonunda kaldığından, lojistik çabalar en aza indirgenir.

Bir eğirme pozisyonunun üst kol, fitil kılavuzu, vs. bileşenlerinin hizalanması gibi temel ayarı daha kolaydır.

Çoğu makinada EliTüp Konsept ile yalnızca bir tip EliTüp Advanced gereklidir.

Bu, daha az bakım ve bakım masraflarının yanı sıra sarf malzemeleri için daha az masraf gerektirdiğini tam olarak özetlemektedir.

EliTop Advanced‘in başka bir yeni özelliği de üst silindir manşon çaplarının arttırılmasıdır. Örn. EliTe® Roller manşon için 41.35 mm ve çıkış silindir manşonu için 30 mm’dir. Müşteri, üst silindir manşonlarının kullanım süresinin % 165 oranında uzamasından yararlanır.

EliTop Advanced yatağını ve EliTüp Advanced ile EliSpring’i yenileyin:

Yeni muhafaza ile EliTop’u diğer makine tarafına getirmek gerekli değildir – sadece tabanca kolu içerisindeki pozisyonuna çevirilir. Güncelleme için müşterilerin yalnızca iki muhafaza parçasına ve EliSpring’e ihtiyacı vardır – EliTop Klasik’e ait diğer tüm parçalar (üst silindirler, EliGear’lar ve pimler) tekrar kullanılabilmektedir. EliTüp Advanced ile birlikte konu halihazırda en gelişmiş durumdadır.

EliTe®KompaktSet Advanced‘deki çekim düzenlemesi vazgeçilmez iki yeni eğirme parçası vasıtasıyla tarafından tamamlanır:

Micramics – EliTüp Advanced‘in yeni insörtü (Şekil 10)

Yeni Micramics insörtü son derece dayanıklı seramik malzemeden yapılmıştır. Yüzeyin özel olarak tasarlanmış mikroyapısı, genel eğirme istikrarını destekler ve gözenekli apronların iç yüzeyinin aşınmasını % 15’e kadar azaltır. Micramics insörtlerin beklenen çalışma ömrü 10 yıldan fazladır.

Yeni S+ gözenekli apron (Şekil 11)

 S+ gözenekli apronun yeni yüzey yapısı, dış tarafta % 20’ye kadar geliştirilmiş aşınma direnci sunar. Daha iyi mekanik direnç, zor iplikhane şartlarını günlük yaşam için daha da kolaylaştırır.

ÖZET

EliSpring, özellikle eski üst kollar ile ayrı eğirme pozisyonları arasında daha iyi eğirme istikrarı, geliştirilmiş iplik parametreleri ve azaltılmış sapma sağlar.

EliTüp Advanced ile birlikte EliTop Advanced; EliTop silindir manşonlarının çift kullanımı, üst silindir apronlarının çift kullanımı, arka üst silindir manşonlarının çift kullanımı ve gözenekli apronların uzun kullanımı ile çok sayıda fayda sağlar.

S+ gözenekli apron ile birlikte Micramics insörtü, tüm çekim sisteminde büküm momentini (tork) azaltır ve parçaların ömrünü uzatır.

Müşteri avantajları şüphesiz artmaktadır ve mali açıdan da doğrulanabilir.

#SUESSEN #ŞangayITMA #Asya2014 #MilanoITMA #Advancedkompaktipliksistemi #EliTopAdvanced

İnceleyin

Devan, yeni antimikrobiyal marka hattını başlattı

Belçika merkezli finishing teknolojileri sağlayıcısı olan Devan Chemicals, yeni bir çok fonksiyonlu antimikrobiyal marka hattı ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir