Temsad-MİTTO arasında işbirliği protokolü

“Üniversite – Sanayi İşbirliği’ nin tesisi için sektörümüz adına önemli ve somut bir adım atıldı. MİTTO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahu UNCUOĞLU, MİTTO Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail USTA, Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği’nden
Dr. Öğr. Üyesi Erkan İŞGÖREN ve Üniversite Sanayi İşbirliği Uzmanı Öğr. Gör. Burak ELEMAN ile birlikte; TEMSAD Yönetim Kurulu ve Eğitim Komitesi Üyesi İrfan YOLCULAR ve Nit Örme Ar-Ge Direktörü Songül BAYRAKTAR’ın ev sahipliğinde, NİT ÖRME AR-GE Merkezinde, TEMSAD Başkanı Adil NALBANT’ın nezaretlerinde işbirliğinin somut projeler üzerinde inşa edilmesi üzerine görüşmeler gerçekleştirildi.

MİTTO ve TEMSAD arasında gerçekleştirilen bu protokol neticesinde, TEMSAD üyeleri ile Üniversite araştırma birimi ve akademisyenlerin karşılıklı olarak projelerde yer alabilmesinin yanı sıra, KOSGEB-TÜBİTAK gibi kurumların desteği ile projelerin geliştirilmesi ve Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili her türlü desteğin sağlanması konularında oldukça somut sonuçlar elde edilebilecekler. MİTTO ile TEMSAD arasında yeni iş birliğinin sektörümüze hayırlar ve başarılar getirmesini temenni ediyoruz.

İnceleyin

The future is in technical textiles

Technical textiles, which take place in our lives in a wide range of areas from ...