TEMSAD Başkanı Adil Nalbant: “Yerli tekstil makineleri ihracat hedefimiz 1 milyar $’nın üstü”

TEMSAD Başkanı Adil Nalbant, “Global tekstil makine sektöründe sürdürülebilir üretim ve çevresel etkilerin daha ön planda olduğu önümüzdeki dönemde, ihracat hedeflerinin 1 milyar $’ ın üzerine çıkarmak olduğunu” söyledi.

Tekstil & Teknik Dergisi olarak 2021 yılına “Başkanlar Konuşuyor” adı altında özel bir dosya hazırlayarak girdik. Tekstil sektörünün değerli başkanları, Türk tekstil sektörünün geçen yılını ve 2021 yılına yönelik beklenti ve öngörülerini bizlerle paylaştılar. Başkanların sektörle ilgili yorum ve değerlendirmelerini sayfalarımızda keyifle okumanızı dileriz…

Türkiye’nin ekonomisine ve ihracatına büyük katkı sağlayan hazır giyim sektörü adına TEMSAD Başkanı Adil Nalbant, 2020 yılını değerlendirdi ve gelecek dönem hedeflerini paylaştı.

“Tekstil makine sektörünü temsilen 23 yıldır ülkemizde hizmet veren Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD), 211 üyesi ile sektör firmalarının %85’ ini çatısı altında bulundurmaktadır. Tekstil makine, yedek parça ve tekstil kimyasalları üretimlerini gerçekleştiren bu firmalarımızın tamamı yerli üreticilerden oluşmaktadır. Ayrıca üyelerimizin yine tamamına yakını ihracatçı firmalardır. Bunun yanı sıra 20 üyemizin Ar-Ge merkezi, 4 üyemizin ise tasarım merkezi bulunmaktadır. Geçtiğimiz 2019 yıl sonu itibariyle 800 milyon $ ihracat gerçekleştiren firmalarımız, tekstil makine alanında oldukça geniş bir üretim alanına sahiptir.

Üye profilimize baktığımızda, üreticilerimizin %33’ ü tekstil boya ve apre makineleri imal etmekte olup, %24’ü ise her türlü tekstil makinelerinin yedek parçalarını imal etmektedir. Özellikle boya, apre ve terbiye makineleri alanında, dünya genelinde önemli bir paya sahip olduğumuzu rahatlıkla ifade edebiliriz. Geçtiğimiz yılki 800 milyon $’ lık ihracatımızın yaklaşık %80’nini boya ve apre makinelerinin oluşturduğunu görmekteyiz. Bunun yanı sıra yedek parça üretim ve ihracatımızla birlikte, sınırlı kapasitelerde de olsa iplik, örme, baskı ve konfeksiyon alanlarında da üretim ve ihracatlarımız mevcuttur.”

MAKİNE İHRACATIMIZ HER YIL ARTIYOR

“Dünya tekstil makine ihracat toplamı 2019 yılında 27 Milyar $ olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında küresel olarak tekstil makine talebi azalmış olup, önde gelen ihracatçı ülkelerin birçoğu ihracatlarında kayıplar yaşamışlardır. Buna mukabil Çin ve Japonya gibi uzak doğu ihracatçılarının tekstil makine ihracatlarını, küresel daralmaya rağmen, arttırdığı görülmektedir. Yine aynı şekilde Türk tekstil makine sektörü de ihracatında artış sağlayan ülkeler arasında yerini almıştır. Ayrıca global ihracat payını Türk tekstil makine sektörü, her geçen yıl arttırmayı başarmıştır. 2019 yılı dağılımına göre, tekstil makine ihracatçısı ülkeler sıralamasında 10. Sırada yer alan ülkemiz, toplamdan %2,9’luk pay almaktadır. Türk makine sanayisi içerisindeki tüm alt ürün gruplarında, kendi alanında en fazla ihracat payına sahip olan sektör, Türk tekstil makine sektörüdür. (%2,9’luk pay ile) yıllık bazda baktığımız zaman her dönemde ihracatımızı arttırma başarısını yakaladığımızı ifade edebiliriz.

Her yıl ortalama %10 – 20 ihracat artışı yaşayan sektörümüz, 2020 yılı içerisinde tüm dünyada tüm sektörleri etkileyen Covid-19 salgınının getirdiği etkiler neticesinde, ihracatında %5,9 düşüş yaşamıştır. 2020 yıl sonu itibariyle gerçekleşen ihracat kaybımız, 2019 yılına göre ortalama %5,9 olup, 752 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Avrupalı tekstil makine temsilcilerinin (VDMA, ACIMIT gibi) açıkladıkları ihracat rakamlarına bakıldığı zaman, 2020 yılında %25 ile %30 aralığında bir ihracat kaybı yaşadıkları görülmüştür.

Avrupa’ da yaşanan tekstil makine ihracat kaybına göre Türk tekstil makine ihracatçılarımız, pandemi şartlarına göre %5,9 ile oldukça makul bir düzeyde ihracat kaybı yaşadığı görülmektedir. Pandeminin getirdiği zorlu şartlara rağmen hedef pazarlarımızın bir kısmında ihracat artışları da yaşandığı görülmüştür. Tekstil makine ve aksamları üreticisi firmalarımızın üretimlerinin de %74,1’ ini hedef pazarlarımıza ihraç ettiğini görmekteyiz. 2020 yılında üreticilerimizin en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 5 ülke sırasıyla şöyledir: Özbekistan, Bangladeş, Pakistan, İran ve Mısır. 2001 yılından beridir her yıl ihracatını arttıran sektörümüz, covid-19 etkisiyle ilk defa bu yıl yaklaşık %5,9’luk bir ihracat kaybı yaşamıştır.”

TEKSTİL MAKİNE İTHALATINDAKİ SON GELİŞMELER

“2019 yılında 1,2 milyar $ olan tekstil makine ithalatımız, ülkemizdeki tekstil yatırımları ile doğru orantılı olarak 2020 yılında ortalama %50’lik bir artış ile yıl sonunda 1,8 milyar $’ lık ithalat gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Ülkemize 2020 yılı içerisinde tekstil makine ithalatı gerçekleşen ülkeler ilk 5 sıralaması şu şekilde gerçekleşmiştir: Çin, Almanya, İtalya, Belçika ve Japonya. İlk defa Çin, Avrupalı ülkelerin önüne geçerek 1. İthalat gerçekleştirdiğimiz ülke konumuna yükselmiştir.

Ürün detaylarına baktığımızda da hemen hemen her tekstil makine ürün grubunda ülkemizdeki ithalat payını arttırdığı görülmüştür. 2020 yılında geçtiğimiz yıla göre en fazla ithalatı gerçekleşen ürünler büyüklük sırasına göre; Elyaf Hazırlama / İplik Makineleri, Örgü Makineleri ve Dokuma Makineleri olarak gerçekleştirilmiştir. Bu ürünlerde pandemiye rağmen, %100’lerin üzerinde ithalat artışı yaşandığı tespit edilmiştir. 2020 yılında her ne kadar yatırımlara bağlı olarak ithalat artmış olsa da, yerli tekstil makine kullanım oranı da geçtiğimiz yıllara göre bir miktar artmıştır. Ancak maalesef yatırım teşvik belgeleri ile ithal makinelerin vergi oranlarının sıfırlanması, yerli makine tercihlerine finansman konusunda yeterli düzeylerde destek alınamaması gibi sebeplerle yerli üreticilerimiz zorluklar da yaşamaktadır.

Bunun yanı sıra dünya ile rekabet edebilir düzeyde teknoloji geliştiren ve dünya tekstil pazarlarında her geçen yıl payını daha da arttıran yerli üreticilerimizin ürünlerine karşı, yabancı marka ürün takıntısı veya algısının da tekstil sanayicilerimizce kırılması ve döviz sermayemizin yurtdışına aktarılmasının önüne geçilmesi de ülkemiz sanayisi için oldukça önemli bir husustur.”

İHRACATTAKİ YOL HARİTAMIZ

“Tekstil makine sektörümüzün ihracatını her yıl düzenli olarak arttırmasındaki önemli unsurlardan birisi, dünya tekstil sanayi eğilimlerini ve bölgesel fırsatları yakından takip etmesidir. TEMSAD, 18 farklı ülke tekstil kurumları ile işbirliği anlaşmalarına sahip olmasının getirdiği avantajlar ile, ülkemiz tekstil makine sektörünü dünyanın önemli pazarlarında tanıtabilme imkanlarına sahip olmuştur.

Bu bağlamda yeni işbirliklerinin geliştirilmesi, tekstil yatırımlarının artması beklenen coğrafyalardaki etkinliğimizin arttırılması ve bu bölgelerde üyelerimiz ile yoğun tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Global rakamlardan ve araştırma raporlarından takip edildiği üzere, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde tekstil üretimlerinin artış trendinde olduğu ve bu coğrafyaları da içeren bir bütünsel vizyon ile ihracat payımızı her geçen yıl arttırmak hedeflerimiz arasındadır.”

PANDEMİ İLE BİRLİKTE MEDİKAL ÜRÜNLERİN ÖNEMİ

“Dünyada ve ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını tüm sektörleri olumsuz etkilediği gibi yeni üretim alanlarına da kapı aralamıştır.
Bu süreç içerisinde en çok ihtiyaç duyulan medikal ürünlerin başında gelen maskelerin üretimi konusunda da ülkemiz oldukça güçlü bir adaptasyon sağlamıştır.

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren önemli firmalarımız, medikal ürünler için gerekli olan nonwoven kumaşları önemli ölçüde üretebildikleri görülmüştür. Ayrıca N-95 gibi yüksek filtreleme özellikli maskelerde kullanılan spunbond ve meltblown kumaşlar da ülkemizde önemli ölçüde, İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi bölgelerimizde üretilmektedir. Mevcut salgın sürecinde maske üretimleri önem kazanmış olup, bu alanda yıllardır üretim yapan firmaların yanı sıra birçok yeni firma da maske üretimine başlamıştır. Üretim kapasitelerinin arttırılması
için birçok ithal maske makinesi ülkemize gelmiş olup, bunların birçoğu Çin’ den getirtilmiştir. Özellikle normal piyasa değerlerinin çok üzerinde ücretlerle (30-40 bin dolarlık makineler 100 bin dolarlara ithal edildi) ithal edilen maske makinelerinin muadili yerli makineler de önem kazanmıştır. Derneğimiz üyelerinin de içerisinde bulunduğu maske makineleri üreticisi 40 firma olduğu tespit edilmiştir. Otomatik ve yarı otomatik olmak üzere bu maske imalatı yapabilen makineler ülkemizde kısa sürede üretilmiş ve hem iç piyasaya hem de dış piyasaya arz edilmiştir.”

2020 YILI DEĞERLENDİRMESİ

“Sektörümüz 2020 yıl sonu itibariyle yaklaşık %5,9’luk bir ihracat kaybı yaşamıştır. 2019 yılında 800 milyon $ olan ihracatımızın, 2020 yılı itibariyle 752 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Hedef ülkelerde (Bangladeş, İran, Mısır, Hindistan, Pakistan, Özbekistan gibi) ihracat pazarımızı korumaya devam etmekteyiz. Pandeminin etkisiyle özellikle Avrupalı tekstil makine ihracatçılarının %25- %30 aralığında ihracat kayıpları yaşadığını da görmekteyiz. Ancak Uzakdoğu ülkelerinden Çin ve Japonya’ nın pandemiye rağmen ihracatını arttırdığı ve özellikle Çin’in Avrupa’nın önemli tekstil makine markalarını satın aldıklarını da görmekteyiz. Bu süreçte hem pazar payını hem de yeni marka alımlarını arttıran Çin, ülkemiz tekstil sanayisinde de önemli bir yer edinmiş olduğu görülmektedir.

İnceleyin

BCF S8 Tricolor, çok renkliliğe doğru eğilimi dikkate alıyor

Oerlikon Neumag, verimli, tek renkli veya üç renkli bir varyant olarak BCF S8 halı ipliği ...