Teknik tekstil pazarı büyümesini sürdürüyor

Tüm dünyada tekstil sanayii teknik tekstile doğru esaslı bir yönelim halindedir. Bugün inşaatlardan itfaiye elbiselerine, taşımacılıktan sağlığa kadar yaşantımızın her alanında yer alan teknik tekstil bütün tekstil uygulamaları içerisinde en hızlı büyüyen segment olarak dikkat çekmektedir. Teknik tekstil sektörü, gerek üretim sürecinde oluşturulan katma değer ve gerekse de ihracat gelirleri içindeki yüksek payı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecinde önemli yer almaktadır. Teknik tekstiller artık sadece birkaç gelişmiş ülkenin endüstrisi değil, küresel bir endüstri haline gelmiştir. Tüm bölgeler ve endüstriler bu tip ürünlerin üreticisi olmasa da, teknik tekstil kullanıcılarıdır. Teknik tekstillerin konfeksiyon için üretilen tekstillerden
kabaca iki kat hızlı büyüdüğünü veriler göstermektedir. Dünyada, akıllı ve teknolojik tekstiller alanı hem pazar, hem de tüketim olarak hızla gelişerek yeni bir rekabet alanı olarak ortaya çıkıyor. Özellikli elyaf ve iplik ile organik ürünler gibi “niş” alanlarda yatırım ve sektörün geliştirilmesi gerekiyor. Sektörlerde Ar-Ge faaliyetleri daha çok nano-teknoloji ile üretilmiş üstün performanslı ürünler, fonksiyonel tasarımlar, ekonomik çevreci yaklaşımlar,
farklı kullanım sahalarına yönelik gelişmiş teknik tekstiller, geri-dönüştürülmüş ürünler gibi konular üzerinde yoğunlaşıyor. Dolayısıyla pazar, özellikle dayanıklılığı ve performansı yüksek sentetik elyafların kullanıma elverişliliği ile büyümektedir.

#tekstil, #teknik, #pazar, #sektör

İnceleyin

Saygı. Sorumluluk. Devrim.

Sürdürülebilirlik, giderek az bulunan kaynaklar ve artan kirlilik dönemlerinde bütün tekstil en- düstrisinde merkezi bir ...