Oerlikon Neumag, IDEA 2016’da

oerlikonOerlikon Neumag, dokunmamış kumaş üretimleri için olan geniş çaplı teknolojilerini Bpston’da düzenlenen bu yıl ki IDEA’da sergileyecek. Kesik elyaflardan taranmış dokunmamış kumaş üretim süreçleri olan Spunbonda’dan eriyik üflemeye ve hava ile yatırmaya kadar tüm süreçler yer alacak. Uygulanama alanları filitrasyon, çatı kaplama, jeotekstiller ve otomotiv olmak üzere teknik alanlar ile medical ve hijyen uygulamalarını içermektedir.

SPUNBOLD ÜRETİMİNDE % 30’A KADAR MALİYET AZALTIMI
Polimer granüllerinden üretilen dokunmamış kumaşların Pazar payı şuanda %50’den fazla ve giderek artmaktadır. Bu artan trend daha hafif yapılarla hala yüksek kalite standartlarının sağlanmasıdır. Avrupa’da varolan ürünler yapılan kıyaslamada Oerlikon Neumag’in spunbond teknolojisi beklenen özelliklerin azaltılmış yüzey ağırlığı ile sğlanabildiğini gösterdi. Bu da ham madde kullanımında %5 azalamaya sebep olmuştur. Dahası, Neumünster’li makine üreticisi sistemlerinin enerji tüketiminide optimize etmiştir. Yeni nesil sistemler iplik üretiminde gerekli olan enerjiyi %20 azaltmıştır. Hammadde korunumu ve teknoloji optimizasyonu ile toplam maliyet bugün kü sunbond sistemlerine göre %30 azaltılmıştır.

DAHA FAZLA KALİTE İÇİN ERİYİK ÜFLEME TEKNOLOJİSİ
Optimize edilmiş eriyik üfleme teknolojisi filter dokunmamış kumaşlarını üretiminde yeni gereklilikler tanımlamaktadır. Var olan sistemlerde mono ve bikomponent sistemler ya da Plug&Produce komponentler farketmeksizin, Oerlikon Neumag eriyik üfleme sistemi, bugünün kalite standarlarında maliyet etkin bir üretim sağlar.

OLDUKÇA İNCE DOKUNMAMIŞ KUMAŞLAR İÇİN HAVA İLE YATIRMA TEKNOLOJİSİ
Ekonomik açıdan uygun üretim hızları ve sistem verimliliği ile yüksek kaliteli hafif hava ile yatırılmış dokunmamış kumaş üretimi bugünlerde rabbet görmektedir. Bu alanda Oerlikon Nuemag hava ile yatırma teknolojinin şekillendirme kafası yüksek düzngünlük ve homojen elyaf yerleşimi ile çok ince dokunmamış kumaşlarda bile standartları sağlamaktadır.

TARAMA DOKUNMAMIŞ KUMAŞLAR İÇİN ELYAF ÜRETİMİ
Gelecekte elyaflarını kendi tesislerinde üretmek isteyecek olan tarama dokunmamış kumaş üreticileri için Oerlikon Neumag baskın bir ürün portfolyosu sunmaktadır. PP, PET ve diğer polimerlerden üretilen mono ve bikomponent elyaflar için ekonomik bir şekilde uygulanabilir sistemlerin kapasitesi günde 5 t ile başlamaktadır.

#OerlikonNeumag #IDEA #dokunmamışkumaşüretimi #kumaş #eriyiküflemeteknolojisi

İnceleyin

Fabrics of the future…      

Swiss weaving machinery manufacturers are in the forefront of novel application development Shoes and electronic ...