KURUMSAL ZİNDELİK LÜKS DEĞİL, ŞART

2020 yılında iş dünyasının önemli konularının başında kurumsal zindelik yer alacak.

Belirsizliğin ve karmaşanın yoğun olarak yaşandığı 2019 yılı biterken şirketler, 2020 yılı için iş stratejilerinin yanı sıra kurumsal planlamalarını da hazırlamaya başladılar. İşverenlerin; yüksek değişken rekabet alanında hızla koştururken, dijital yeni dünya rüzgârında savrulup belirsizliklerle baş etmeye çalışırken, en önemli varlıkları hala insan gücü, zihni, beyni, ruhu ve duygusu. Çalışanların bu bütünsel gücünün iyi olması ve bunu sürdürmesi şirketler açısından önümüzdeki yıl daha da önem kazanacak.

Şirketler, uyguladıkları zindelik yaklaşımı sayesinde çalışanların işe gelmeme, ilaç kullanımı ve hasta olma oranlarında önemli bir düşüş elde ederken, üretkenliği ise %25 civarında artırdıkları gözlemlendi.

Önümüzdeki on sene içinde çok daha önemli bir konu olarak büyüyecek bir etken olarak karşımıza çıkacak olan Kurumsal Zindelik konusunda Size Bütünsel Yaklaşım Kurucu Ortağı Sibel Yücesan, kurumsal zindeliğin neden şart olduğunu şu sözlerle anlattı: “Kurumsal zindelik ve uygulamaları artık lüks değil, neden mi? Belirsizlik, karmaşıklık, muğlaklık ve süreklilik arzeden değişim dünyasında hepimizin yüksek seviyeli stres altında olduğumuz bir sır değil. İş dünyasının ajandasını yüksek gerilim hattında tutan bu yeni dünya gerçeklikleri çalışandan beklentileri de farklılaştırdı. Daha hızlı, daha üretken, daha yaratıcı ve yüksek performans seviyelerinde olmak ve bunu sürdürmek zorunda hissetmek çalışan için stres yaratan faktörlerin bazını oluşturuyor. Çalışanlar üzerinde stresi oluşturan pek çok etmen var: kişi bazlı faktörler, ilişkilerimiz, çalışma arkadaşlarımızın tarzları, iletişimi, artan iş yükü, sürekli işle bağlantıda olma zorunluluğu ve evde sosyal yaşamda bu bağlantının sürmesi, işi kaybetme korkusu, fiziksel ve zihinsel yorgunluk, geç saatlere kadar çalışma, uyku düzensizliği, trafikte geçirilen saatler, sosyal ve iş hayatında sürekli kıyaslanma ve yetersiz hissetme bunlardan en önemlileri. Çalışanların bu etmenleri yönetme becerilerinin zayıflaması, tüm bunların sonucunda hastalık, depresyon, işe gelmeme, iş kazaları gibi ölçümlenebilecek sonuçlardaki artışların yaşanmasını kaçınılmaz kılıyor. Kurumsal zindelik çalışmalarında en önemli vurgu çalışanın stresini yönetmesine yardımcı olmak. Dünyada özellikle Fortune 500 arasında kurumsal zindelik çalışmaları bu yüzden ön planda. Ülkemizde daha yeni yeni kurumsal zindelik konuları şirketlerde konuşulmaya başladı. Önümüzdeki 5 sene içinde bunun bolca konuşulup, programlarının yaratılacağını , 10 yıl içinde şirketlerde kurumsal zindelik kültürünün oluşmakla ilgili ciddi bir yol katedeceğini öngörüyorum.”

İnceleyin

McKinsey: Moda Tutkunları Sürdürülebilir Markalar İstiyor

McKinsey & Company, moda endüstrisini mercek altına aldı. COVID-19 sürecinden yoğun şekilde etkilenen giyim, takı ...