İnovatif üretime geçmek şart

Ülkemizde ekonomik olarak sevindirici gelişmeler yaşanırken 2023 hedefleri­mizdeki yol haritamız da iyice netleşme­ye başladı.

GOZLUKLUSanayi ve ihracatımıza yö­nelik yapılan çalışmalar 2023 ekonomik hedeflerimizdeki en önemli gelişmeler. Özellikle son dönemde uygulanan des­tek ve teşviklerle sanayici ve üreticileri­mize büyük imkanlar sağlanmaktadır. Sanayicilerimizin Ar – Ge ve yeniliğe daha fazla zaman ayırarak katma de­ğerli üretim modeline geçmeleri 2023 hedeflerimizdeki en önemli anahtarımız olacaktır. Dünyada güçlü ekonomiler teknolojiyi kullanan ve pazarlayan man­tıkla yeni üretimler meydana getirerek sürekli yenilik yapma düşüncesinde ilerlemektedirler. Amerika, Avrupa’da Almanya, Uzakdoğu’da Güney Kore inovasyonu en iyi şekilde kullanarak sü­per ekonomik güç haline gelmişlerdir. Bugün Amerika’da Apple, G.Kore’de Samsung sadece ürettikleri patentlerle milyar dolarlık ekonomilere sahiptirler. Türkiye olarak kararlı bir şekilde patent üretimi ve yenilik odaklı çalışmalara ağırlık vermemiz şart. Yazılarımızda her zaman vurguladığımız gibi sonun patent üretilmeyen Ar – Ge çalışmaları zaman kaybıdır. Yapılan yatırımların sonunda mutlaka patente konu olarak bir üretim elde edilmelidir. Biliyoruz ki Cumhuriyeti­mizin 100. yılında hedeflenen ekonomik başarıya ulaşmanın yolu geleneksel üre­tim modelinden inovatif üretim modeli­ne geçerek sağlanacaktır.

İnceleyin

The future is in technical textiles

Technical textiles, which take place in our lives in a wide range of areas from ...