Groz Beckert tarak garnitürleri

Küresel elyaf tüketimi sürekli artmaktadır. Bu eğilim kısmen, ştapel elyaf ipliklerine olan artan talebe bağlıdır. 2016 yılında iplik işletmelerinde elyaf tüketimi 50 milyon ton civarındaydı. Böylelikle dünya çapında 250 milyon kısa elyaf iği, 300.000 uzun elyaf iği olmak üzere 50 milyon ton lif tüketilmekteydi. Elyaf tüketiminin önümüzdeki yıllarda da artması muhtemeldir. Groz-Beckert telleri eğirme işlemlerinde elyafların taranması için vazgeçilmezdir. Uzun elyaf fabrikalarında 60 mm ve üzeri ştapel uzunluğuna sahip lifler işlenirken, kısa elyaf işletmelerinde 60 mm den az ştapel uzunluğuna sahip lifler işlenmektedir. Kısa ve uzun elyaflı ipliklerin üretiminde, ipliğin kalitesi için taraklama işlemi belirleyicidir; Tarama işlemi uzun elyaflı eğirme için silindirlerle sağlanırken, kısa elyaf işletmelerinde tarama işlemi tarak makinesindeki ana silindir ve üzerindeki hareketli şapka arasında gerçekleşse de Groz Beckert tarak telleri her ikisinde de eşit derecede önemlidir.

Uzun elyaf eğirmesinde taraklama

Elyaf işlemenin başlangıcında esas olarak yün, yün benzeri ve daha uzun ştapelli doğal elyaflar taranmıştır. Daha sonra kısa elyaflı iplik eğirme ile karşılaştırıldığında bugün sadece yaklaşık 300.000 iğ ile düşük bir pazar payı oluşturan uzun elyaf eğirme teknolojisi geliştirilmiştir. Bunun başlıca nedeni yüksek hammadde fiyatlarıdır. Yünün fiyatı kilogram başına 10-13 ABD doları arasında iken, pamuk ve polyester elyafları 1,7-2,5 ABD doları değeri ile nispeten daha ucuzdur. Uzun elyaf eğirmenin tipik son ürünleri arasında halı iplikleri, yüksek kaliteli takımlar ve kadın – erkek giysileri bulunur.

Günümüzde polyester, akrilik ve poliamid elyaf gibi sentetik ham maddeler de kullanılmaktadır. Tarama sürecinde üreticiler, ipliklerin değerine de yansıyan lif uzunluğunun korunmasına büyük önem verir. Groz-Beckert bu alanda hem brizör telleri, çalışıcı (worker) telleri, doffer telleri ve fırça tellerini sunmaktadır. Bunlar, özellikle eğirme endüstrisinin gereksinimlerine göre uyarlanmıştır. Groz-Beckert’in benzersiz SiroLock® tarak telleri yünün değerli elyaf uzunluğunu korumak için orijinal olarak uzun ştapelli eğirme için geliştirilmiştir. Bugün, SiroLock® tarak telleri, elyaf veriminin arttırılmasına önemli bir katkı sağlamaktadır.

Kısa elyaf eğirmesinde taraklama

Kısa elyaf eğirme, pamuk elyafının işlenmesinden kaynaklanmıştır. Bu, bugün halen önemli bir rol oynamaktadır. Polyester veya suni ipek gibi sentetik liflerin de taranması giderek artmıştır. Pamuğun payı durgunlaşırken, sentetik elyafın payı sürekli artmaktadır. İpliklerin üretim süreci harman hallaçta başlar. Burada elyaf balyaları açılır, temizlenir ve istenilen elyafların karışmaları sağlanır. Groz-Beckert ürün yelpazesi, harman hallaç makinelerinin en iyi temizleme ve açma performansını garanti eden özel harman hallaç telleri içerir.

Lifler açıldıktan, temizlendikten ve karıştırıldıktan sonra tarak makinesine beslenirler. Tarakta, taraklama adı verilen elyafların ayrılması ve paralelleştirilmesi gerçekleşir. Brizör telinden başlayarak; elyaflar brizörün dönmesi ile elyafları ana silindire taşır. Hareketli ve sabit şapkalar ile birlikte ana tarama işlemi ana silindir üzerinden gerçekleşir. Groz-Beckert, çeşitli uygulamalar için kullanılabilen çok çeşitli silindir telleri, sabit ve hareketli şapkalar sunmaktadır. Doffer teli daha sonra elyafları silindirden alır ve bunları sonraki işleme geçirir.

Groz-Beckert, özellikle sentetik elyafların işlenmesi için kavisli uç profiline sahip özel bir doffer teli D40-30-52C CBF’ i sunmaktadır. Bu, silindirden doffere daha iyi bir elyaf aktarımı sağlar, böylece iyileştirilmiş bir iplik kalitesi ve tarak makinesinde daha yüksek verimlilik oluşturur. Tarak makinesinin ürünü sonraki işlemlerde fitil olarak işlenen ve sonunda ipliğe eğrilen taranmış bir şerittir. İpliği kalitesi büyük ölçüde taraklama işleminin kalitesine bağlıdır. Optimum tarak ayarı ile birlikte optimum tarak teli seçimi, yüksek elyaf verimliliğini garanti eder ve elyaf kırılmasını önler. Lif tutamlarını tek tek liflere açarken, yabancı parçacıklar çıkartılır ve nepsler açılır veya elemine edilir. Her iki faktör de ipliğin kalitesi için son derece önemlidir, bu nedenle iplik endüstrisinde “iyi taranma, yarı eğirilmedir” ifadesi yaygındır. Eğirilmiş iplik için dokuma, örme ve çözgülü örmeden dikiş ve nakışa kadar birçok uygulama alanı bulunmaktadır.

İnceleyin

ITMA Asya 2021’de Stäubli yenilikleri

ITMA Asya 2021’de Stäubli, tekstil fabrikalarına yeni ve genişletilmiş faydalar sunan, son teknoloji ürünü, üst ...