Geç Kirlenme Özelliğine Sahip Yeni Nesil Cer Manşonlarının Kullanım Faydaları

Mesut Yüksel

Tekstil Mühendisi- Ar-Ge ve Teknik Destek Mühendisi

İplik işletmelerinde hazırlık hatları, iplik üretiminin ilerleyen aşamalarındaki ve nihai üründeki kaliteyi belirlemede önemli rol oynamaktadır. Hazırlık hattındaki cer ve penye makinelerinin iplikhane içinde önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu bölümde oluşabilecek olası olumsuz hatalar ipliğe ve dolayısıyla örme/dokuma kumaşa yansımaktadır.

Cer ve penye makinelerinde çekim sisteminde yer alan manşonlar, çekim işleminin gerçekleşmesinde önemli bir görev üstlenmektedir. Asteks Ar-Ge çalışmalarında, elyaf kontrolünün arttırılması ve özellikle yöre pamukları çalışmada sıklıkla karşılaşılan kirlenme problemlerine nasıl katkı sunulabileceği araştırılmaktadır. Aşağıda yer alan Cer makinelerinin görevleri incelendiğinde, yapılan işlemin büyük kısmının çekim sisteminde gerçekleştiği görülmektedir.

* Lifleri düzeltmek ve şerit eksenine paralel hale getirmek.

* Tarak şeridindeki kısa-orta-uzun aralığındaki düzensizliği gidermek.

* Daha düzgün şerit elde etmek. Lifin uçlarındaki çengelli yapıyı düzelterek paralelleştirmek. (Birinci pasajda lifin arka ucu, ikinci pasajda lifin diğer arka ucu düzeltilir.)

* İstenilen numara cer şeritleri elde etmek ve koyler tertibatı ile kovalara helezonik şekilde istiflemek.

* Bunun yanında istenirse farklı renk ya da cins lifleri harmanlamak, karıştırmak içinde kullanılmaktadır. (Pes/Pamuk – Ekstra renk)

Çekim sisteminin içinde yer alan kauçuktan üretilmiş cer manşonlarına da önemli görevler düşmektedir. Son yıllarda artan makine çalışma hızları, elyaf çeşitliliğinin artması bizleri bu konuda daha yenilikçi ve fonksiyonel ürünlerin üretilmesine yönlendirmiştir.

Öncelikle çalışmalarımız artan hızlara ve baskılara karşı dayanımlı, yöre pamuğu kullanımında da sıklıkla karşılaşılan cer manşonlarının sık kirlenme problemlerinin çözümüne ışık tutacak yeni nesil hammadde ve üretim teknolojisini içeren ürünlere yönelmiştir.

HG-650 cer manşonumuz bu kapsamda yoğun AR-GE çalışmaları ile geliştirilen ve saha çalışmalarında başarılı sonuçlar alınan 65 shore cer manşonumuzdur. Yöre elyaflarında görülen kirlilik ve şekerlenme elyafların manşonlarda sarma sorununu yaratmaktadır. Bu nedenle makinelerin durdurulup sık sık manşonların temizlenmesi gerekmektedir.

Performans odaklı HG-650 manşonumuz, rakiplerine göre %50 daha fazla temiz kalma süresine (geç kirlenme) sahip olmaktadır. Bu ise makinelerde daha az durma, daha az temizlik ihtiyacı, daha fazla verimlilik ve daha fazla kazanç anlamına gelmektedir. ITMA 2019 fuarından sonra pazara sunulmuş olup çok hızlı olumlu geri dönüşler alınmaktadır.

Saha Çalışması: Mariteks

Mariteks firmasıyla yapılan 2.Pasaj Cer ve Penye çıkış manşonlarının Ar-Ge çalışmasını inceleyecek olursak;

Ar-Ge çalışmasında 26x38x160mm HG-650 verilen 2.Pasaj Cer Manşonları diğer marka (siyah renk) manşonla karşılaştırılmış ve aşağıdaki olumlu sonuçlar alınmıştır;

Diğer marka kirlenmeden dolayı vardiyada 1 kez temizleme yapılırken, Asteks HG-650 2-3 vardiyada bir temizleme yapılmıştır. Rektefiye yönüyle değerlendirildiğinde, siyah manşon 30 günde taşlama yapılırken, HG-650 60 günde taşlama yapılmıştır.

 

 

 

 

Bant Uster düzgünsüzlük değerlerinde de olumlu sonuçlar alınmıştır.

HG-650 Penye Makinesi Çıkış Manşonu 30x45x200 yapılan çalışmalarda sarmadan rahat bir çalışmanın yanında diğer marka ile karşılaştırma yapıldığında Uster yönünden de olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

-Kalite değerleri bakımından daha iyi sonuçlar,

-Rektifiye ömrü daha uzun,                                 

-Kirlenme oranı daha azdır.

Sonuç olarak; Farklı elyaf çeşitlerinde ve işletme şartlarında yapılan Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda aşağıda yer alan ürün tiplerinde son derece başarılı sonuçlar alınmıştır. İşletmelerde yapılan Ar-Ge çalışmalarında Asteks’in yeni nesil hammadde ve üretim teknolojisi ile geliştirdiği yeni cer manşonları ve işletmenin kullandığı mevcut ürünlerle karşılaştırılması yapılmıştır.  Asteks Ar-Ge çalışmalarının sonucu olan yeni nesil cer manşonları ile yukarıda bahsedilen değerler ve alınan sonuçlar doğrultusunda işletme içi verimlilik, kalite ve tasarrufta son derece olumlu iyileşmeler sağlanmaktadır.

 

 

İnceleyin

World class quality produced in Turkey

Primary objective of Ekoteks, producing jacquard yarn, which is critically important as a by- product ...