Dijitalleşen KOBİ’lere 1 milyonluk destek sözü

KOSGEB’den dijitalleşen işletmelere sunulan 1 milyon liraya yakın dijitalleşme desteği büyük ilgi gördü. Sanayi sektöründeki KOBİ’lerin kendilerini dijital teknolojilere adapte etmelerinin, sanayi ve sanayideki iş gücünün katma değerli üretim odaklı dönüşümü için önemli olduğu söyleyen KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, Covid-19 salgınının sanayide akıllı dijital teknolojilerin kullanımı için tetikleyici etki oluşturduğunu söylüyor.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı, sanayinin dijital dönüşümü konusunda temel destek mekanizması olarak belirlendi. KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ile yaptığımız röportajda dijitalleşme desteğinin süreç ve detayları ilgili birçok soruya yanıt bulduk.

KOSGEB’den dijitalleşen işletmelere sunulan 1 milyon liraya yakın dijitalleşme desteği büyük ilgi gördü. Dijitalleşmenin işletmeler üzerindeki etkisiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt

Endüstri 4.0 olarak bilinen yeni sanayi konseptinin, üretimi teknolojiye sahip olan ülke ve kıtalara çekeceğini öngörmekteyiz. Üretim artık işgücünün ucuz olduğu veya konum avantajının bulunduğu yerlerde değil, akıllı üretim sistemlerinin kullanıldığı yerlerde yapılacak. Gelişmekte olan ülkeler imalat sanayinde ve iş gücünde dijital teknolojilere dayalı yapısal dönüşümü gerçekleştirmedikleri takdirde, kısa bir süre sonra üretimde iş gücü ucuzluğunun ve coğrafi konumun avantaj olmaktan çıkacağını görecekler. Sanayi sektöründeki KOBİ’lerimiz açısından bakıldığında ise; dijital teknolojiler sayesinde verimliliğin artması, fire ve maliyetlerin düşmesi, insan gücü ve becerisine bağımlılığın asgariye inmesi, pazara sunum hızının artması, standartlara tam uyumlu ve kaliteli ürün üretilebilmesi gibi rekabet gücüne doğrudan etkileyen sonuçlar ve kazanımlar elde edileceğini bilmek gerekir.

11. Kalkınma Planında sanayi sektörünün dijital dönüşümüne verilen önem doğrultusunda 2019 yılından itibaren “imalat sanayinde dijitalleşme” konusunu KOSGEB’in öncelikli temaları arasına aldık. Tematik alanlara göre özelleştiri- lebilen ve yarışma usulü ile proje seçimi yaptığımız KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programımızı, sanayinin dijital dönüşümü konusunda temel destek mekanizmamız olarak belirledik. Sanayi sektöründeki KOBİ’lerimizin kendilerini dijital teknolojilere adapte etmeleri, hem sanayimizin değerli üretim odaklı dönüşümü için önemlidir.

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19, birçok şirketin dijital yollar ile işlerini sürdürmesini zorunlu kıldı. Bu bağlamda, pandemi sürecinin destek programınızda etkisi olduğunu söyleyebilir miyiz?

Covid-19 salgını, sanayide akıllı dijital teknolojilerin kullanımı için tetikleyici etki oluşturdu. Fabrikalardaki entegre ve otomatik akıllı sistemler, yüksek hacimli işgücü ihtiyacını azaltır. Makine-makine ve makine-insan etkileşimini sağlayan akıllı dijital teknolojiler, tesis ve işletme yönetimindeki yakın temas gereksinimlerini en aza indirir. Covid-19’dan sonra dijital dönüşüm gereksinimi çok anlaşılır hale geldi. Artık fabrikaların dijital üretim ve karar verme teknolojileri ile donatılmış olması gerektiği açıktır.

KOBİ Gelişim Destek Programı’na başvuru şartları nelerdir? Proje bütün sektörleri kapsıyor mu?

Sanayide dijital dönüşümün yerli imkânlar odaklı olarak sağlanması için; akıllı dijital teknolojilerin hem teknoloji tedarikçisi, hem teknoloji kullanıcısı tarafında bulunan KOBİ’ler KOSGEB tarafından desteklenmeye başlandı. 2019 yılında 258 proje için 71,5 Milyon TL’lik destek onaylandı.

Programın 2020 yılı uygulamaları kapsamında 22 Temmuz 2020 tarihinde “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temalı aşağıdaki iki proje teklif çağrısı ilan edildi:

2020 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”

Bu çağrıya; imalat sanayinde uygulanabilirliği olan akıllı dijital teknolojileri geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler, mevcut ürünlerinde katma değer artırıcı iyileştirmeler yapmak ve ürünlerini ticarileştirmek için proje sunabilmektedir.

2020 – 02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”

Bu çağrıya; 2019 yılında en az 500 Bin TL net satış hasılatı olan ve bilanço usulüne göre defter tutan imalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, akıllı dijital teknolojileri üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilmektedir. İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma oranının yüksek olması durumunda, proje başvurularının değerlendirilmesinde bu durum olumlu yönde dikkate alınmaktadır.

KOBİGEL Programı 2020 yılı Proje Teklif Çağrılarının kapsamına 8 akıllı dijital teknoloji konusu alındı:

1 Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
2 İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
3 İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
4 İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
5 Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
6 İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
7 İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
8 İmalat Sanayinde Sanal Gerçeklik / Artırılmış Gerçeklik

Proje destek oranı ve proje süresiyle ilgili kısaca bilgi verir misiniz? Projeye son başvuru tarihi nedir ve başvuru yapmak isteyen şirketler nasıl bir yol izlemeli?

2020-01 ve 2020-02 Proje Teklif Çağrıları kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

Destek oranı %60’tır (personel desteği hariç). Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %30’u geri ödemesiz, %70’i teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenecektir. Personel giderleri için ise, öğrenim durumu katsayısına göre belirlenen tutarda (oran uygulanmadan) geri ödemesiz destek verilecektir.

Destek, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan personel, makine – teçhizat, hizmet ve yazılım alımı giderleri için ödenecektir. KOSGEB tarafından uygun görülen geri ödemeli destek tutarı üzerinden hesaplanacak %50’lik tutar, projesini başlatan işletmelerin talebi üzerine teminat karşılığında “erken ödeme” adı altında harcama yapılmadan önce ödenebilecektir. Sunulacak projelerin süresi en az 8 ay, en fazla 20 ay olabilecektir.

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve başvuru şartlarını karşılayan işletmeler, www.kosgeb.gov. tr adresinden Proje Teklif Çağrılarını inceledikten sonra aynı adresteki “E-hizmetler” menüsünden işletme yetkilisinin e-devlet şifresiyle başvurularını oluşturabilmektedir.

Dijital teknolojilere yerli ve yetkin teknoloji tedarikçileri üzerinden erişilebilirliğinin arttırılması amacıyla, teknoloji geliştiren KOBİ’ler ile dijital teknolojileri iş süreçlerine adapte edecek sanayici KOBİ’lerin işbirliklerinin desteklenmesine, bütçe imkânlarımız dâhilinde önümüzdeki yıllarda da yeni çağrılar ile devam edilecektir.

page12image7991200

İnceleyin

Lenzing’den denim sektöründe sürdürülebilirliği artıracak yeni Indigo Color teknolojili TENCEL™ Modal elyaflar

Lenzing Grubu, tanıtımını yaptığı yeni Indigo Color teknolojili TENCEL™ markalı modal elyaflarla denim sektöründe sürdürülebilir ürünleri ...