Daha Ekonomik İplikçilik İçin İdeal Kombinasyon

Otomasyon ve Dijitalleşme ile Geleceğe Yönelik Mükemmel Donanım

Personele bağımlı olmadan günün her saati yüksek üretkenlik elde etmek ve makinaların sürekli kullanılabilmesini sağlamak istiyor musunuz? Daha az personel ile verimli iplik üretimi yapmak veya mevcut personelinizi daha önemli ve ilgi çekici işlerde kullanmak istiyor musunuz? Bunu yapmanın tek yolu, makinadaki ve makinalar arasındaki prosesleri otomatik hale getirmektir. Electro-Jet gibi şirketlerle iş birliği yapan Rieter, ürün ve sistemleriyle tek bir kaynaktan tüm eğirme prosesi için otomatikleştirilmiş, müşteriye özel çözümler sunar.

Otomatikleştirilmiş İplikhanelerle %44 Personel Tasarrufu

Yapılan bir karşılaştırmada, 53.000’den biraz az sayıda iği olan ve taranmış kompakt iplik üreten bir iplikhane temel alındı ve çeşitli otomasyon çözümlerinin etkisi değerlendirildi. Rieter otomasyon çözümleriyle, harman hallaçtan paketlenmiş iplik bobinine kadar gereken personel sayısı %44 oranında düştü ve 54 operatörden 30 operatöre indi (Şek. 1). Her bir otomasyon çözümü türü, aşağıda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Ring İplikçilik Daha İlgi Çekici Hale Geliyor

Ring iplik makinaları ve kompakt iplikçilik makinaları için üç otomasyon çözümü mevcuttur: Bağlama robotu ROBOspin, bağımsız mil izleme sistemi (ISM) ve Link arabirimi. Bu çözümler, 53.000 iğe sahip ve taranmış kompakt iplik üreten bir iplikhanenin operatör sayısını %10 civarında düşürmesini sağlar.

Şek. 2: Bağlama robotu ROBOspin, üretkenliği artırır ve personel maliyetlerini düşürür. Fig. 2: The piecing robot ROBOspin increases productivity and reduces personnel costs.

İlk tam otomatik bağlama robotu ROBOspin, iplik kopuşlarını tamamen otomatik olarak onarır (Şek. 2). Böylece, birçok pazarda uygun personel bulması zor olan ve iplikhanede hiç sevilmeyen bu işlemi otomatik hale getirir. ROBOspin, istikrarlı bir şekilde durmadan çalışarak makina çalışırken veya takım değiştirilirken gerçekleşen iplik kopuşlarını onarır.

İplikhaneler üç temel avantajdan yararlanır: Makinaların diğer işler için daha çok kullanılabilmesi, daha yüksek üretkenlik ve personel yükünün azalmasıyla personel maliyetlerinin düşmesi. İplik bağlayıcının kalitesi tutarlıdır ve artık kopsta kirlenme veya hasar görülmemektedir. Yeni G 37 ve G 38 ring iplik makinaları, fabrikadan ROBOspin ile satın alınabilir. G 36 için şu anda retrofit işlemi yapılabilmektedir. Yakın gelecekte bağlama robotu, diğer ring iplik ve kompakt iplik makinaları için de kullanılabilecektir.

İplik kopuş onarımında yüksek verimlilik

Modern Rieter ring iplik ve kompakt iplik makinalarındaki standart bir özellik olan ISM, iplik kopuşu onarımında verimliliği artırır. Operatör, iplik kopuşunun meydana geldiği eğirme pozisyonuna en kısa yoldan yönlendirildiği için gereksiz incelemelerle vakit kaybetmez. Bu, makinanın her iki ucunda, her bir seksiyonda ve her bir eğirme pozisyonunda bulunan üç aşamalı bir ekran konsepti sayesinde mümkündür. İplik kopuşunun nerede meydana geldiğini hızlıca tespit edebilmenin yanı sıra bu sistemin, operatörlerin işini kolaylaştıran iki başka yönü daha vardır.

Bunlardan ilki, verimsiz eğirme pozisyonlarının kolayca tespit edilebilmesidir. ISM, iplik kopuşu oranlarının işletim biriminde gösterilmesini sağlar. Bu sayede yüksek iplik kopuşu oranının olduğu eğirme pozisyonları hızlıca tespit edilir ve bu durumun sebepleri derhal çözülebilir. İkinci avantaj ise iğ hızında, dolayısıyla verimlilikte artış elde edilmesidir. İplik kopuşu oranlarının sürekli olarak izlenmesi, eğirme hızının optimize edilmesine olanak tanır. Yüksek iplik kopuşu oranlarının personele ekstra iş yüklememesi için iğ hızı ayarlanabilir. ISM, yeni ring iplik ve kompakt iplik makinalarına entegre edilmiştir. Tesisteki mevcut makinalara ise retrofit yapılabilir.

Rieter uzun yıllardır, kopsları iplik makinasından bobin makinasına taşımak için başarısı kanıtlanmış Link arabirimini sunmaktadır. Ring iplik makinalarının ve kompakt iplik makinalarının kopsları, otomatik olarak ve doğrudan bobin makinasına taşınır. Kopsların arabayla manuel olarak taşınması gerekmez. Bu da kalite açısından avantaj sağlayan faktörlerden biridir: Kops nakli temassız bir şekilde gerçekleştiği için iplik kalitesi etkilenmez. Günümüzde, Rieter makinaların yaklaşık %80’i bu otomatik çözüm ile sunulmaktadır.

Tarama Seksiyonunda Otomasyon

Şek. 3: SERVOlap, tarama seksiyonundaki operatör sayısını azaltır ve verimliliği artırır. Fig. 3: SERVOlap reduces the number of operators and increases efficiency in the combing section.

Rieter, taranmış iplik üretimi için penye makinalarında kullanılabilecek vatka taşıma sistemi SERVOlap ve otomatik vatka değişimi ve vatka ekleme sistemi ROBOlap ile birlikte tamamen otomatik bir tarama seti sunuyor. Her iki sistem de retrofit olarak mevcuttur.

Bu avantajlar sayesinde manuel çözümlerle karşılaştırıldığında tarama seksiyonunda %50’ye kadar personel tasarrufu sağlanır. SERVOlap, tek seferde tarama hazırlık aşamasında üretilen sekiz vatkayı otomatik ve temassız olarak penye makinalarına aktarır (Şek. 3).

 

 

Şek. 4: ROBOlap ile Rieter, başarısını pazarda kanıtlamış penye makinasına yönelik otomatik bir vatka ekleme çözümü sunan tek şirkettir. Fig. 4: With ROBOlap, Rieter is the only company to offer an automated batt piecing solution on the comber that has proven itself in the market.

Bu sayede arabayla bir seferde dört vatka taşıma zahmeti ortadan kalkar. Bir başka avantaj: Penye makinalarında, yeni vatkalar olmaması nedeniyle üretim durmaz. Vatkalar boşalmadan önce, penye makinası otomatik olarak SERVOlap’ten yeni vatkaları ister. ROBOlap sayesinde sürecin tamamı personelden bağımsız olarak çalışır. Penye makinasındaki sekiz vatka gecikme olmadan ve tutarlı bir kalite ile değiştirilir ve yeni vatka otomatik olarak eklenir. Penye makinası, makinadaki vatkalar boşalmadan hemen önce durur. ROBOlap, masuralardaki kalan vatkayı emer ve ardından boş masuralar dolu vatkalarla değiştirilir. Sistem, vatkanın başlangıcının nerede olduğunu kontrol eder ve vatkaları belirli bir konuma gelecek şekilde döndürür. Ardından yeni vatka pnömatik olarak eklenir (Şek. 4).

Örnek olarak gösterilen 53.000 iğe sahip iplikhane, SERVOlap ve ROBOlap kullanarak %1,5’a kadar personel tasarrufu yapabilir.

Ekonomik ve Esnek Fitil Bobini Taşıma

Modüler fitil bobini taşıma sistemi SERVOtrail, ring ve kompakt iplik üreten iplikhaneler için işi oldukça kolay hale getirir. Çalışanların hareket etmesi gereken mesafeleri büyük ölçüde kısaltır. Ek olarak SERVOtrail, yerden tasarruf, iplik makinalarına serbest erişim ve fitil bobinlerinin daha ergonomik şekilde kullanılabilmesini sağlar (Şek. 5). Otomatik taşıma sistemi, bobinlerdeki fitile temas edilmemesini sağlar. Tutarlı fitil kalitesini garanti eder.

Şek. 5: SERVOtrail, fitil bobini taşıma işlemini otomatik hale getirir ve yerden tasarruf sağlar. Fig. 5: SERVOtrail automates roving bobbin transport and saves space.

SERVOtrail, farklı teknik modeller ve otomasyon seviyelerinde sunulur. En önemli üç sistem Circuit, Flexible ve Direct’tir. Ürün yelpazesi nadiren değişkenlik gösteren iplikhanelerde, SERVOtrail Circuit tek bir fitil makinası ile üç-dört ring iplik makinası arasında basit, sabit bobin devreleri sağlar. Geniş bir ürün yelpazesi sundukları için esnekliğin önemli olduğu iplikhaneler, SERVOtrail Flexible’ın avantajlarından faydalanabilir. Bu çözüm ile tüm fitil makinaları tüm ring iplik makinalarına besleme yapabilir.

SERVOtrail Direct, en zorlu müşteri ihtiyaçlarını karşılayan tamamen otomatik modeldir. Fitil bobini grupları, otomatik olarak ring iplik makinasının içine yerleştirilir ve cağlık yerine geçer. Boş masuraları dolu bobinlerle manuel olarak değiştirmeye gerek yoktur. Otomasyon seviyesine bağlı olarak SERVOtrail, bu proses aşamasında %30’a kadar personel tasarrufu sağlayabilir.

Otomatik Palete Yerleştirme ve Ambalajlama

Bobin makinasının çıkışındaki paletleme ve ambalajlama makinaları operatörün işini kolaylaştırır. Doğrudan bobin makinası veya iplik makinasının çıkışındaki tekli paletleme makinaları veya taşıma sistemi içeren merkezi paletleme makinaları, bobinlerin paletlere verimli bir şekilde yüklenmesine olanak tanır. Bu da malzemeyi korurken aynı zamanda maliyetleri düşürür ve malzeme karışma tehlikesini en aza indirir. Proses sönümleme, tartma ve ambalajlama sistemleri ile tamamlanabilir. Bobinlerin kutulara otomatik olarak yerleştirilmesi bile mümkündür. Rieter, müşteriyle birlikte bireysel gereksinimleri analiz eder ve en uygun çözümün hangisi olacağını kararlaştırmak için değerlendirme yapar. (Şekil 6)

Dijitalleşme Olmadan Otomasyon Olmaz

Şek. 6: Paletleme sistemleri, operatörlerin işini kolaylaştırır. Fig. 6: Palletizing systems simplify the work of the operators.

İplikhaneler, özellikle makina bakımı ve buna ilişkin olarak yedek parçaların depolanması gibi proses verimsizlikleri söz konusu olduğunda uzmanlar ve işletme personeli açısından her geçen gün daha fazla darboğazla karşılaşmaktadır. Bu bakımdan, dijital teknolojiler gitgide daha önemli hale gelmektedir. ESSENTIAL– Rieter Digital Spinning Suite bu zorlukları aşmaya yönelik tek bir sistem sunar. Dört farklı modül sayesinde iplikhaneler, kendi ihtiyaçları için uygun paketi oluşturabilirler.

Ücretsiz modül ESSENTIALbasic, yedek parçaları internet üzerinden sipariş etme gibi çok sayıda özellik sunar. Bu da zamandan tasarruf sağlar ve bu zaman başka alanlarda verimli olarak kullanılabilir. ESSENTIALmonitor modülü mevcut üretimi, enerji tüketimini ve kalite verilerini görüntüler, bakım çalışmalarını planlamaya yardımcı olur. Sistem verimliliğinin artırılmasını sağlar. ESSENTIALmaintain modülü, akıllı bir bakım çözümü sunar ve bakım planlamasını optimize eder. Dördüncü modül olan ESSENTIALpredict, beklenen performansı göstermeyen makinaları algılar ve olası arızaları önleyebilecek çözümleri gösterir. Bu da hem günümüz, hem de gelecek için yüksek kalite ve optimum verimliliği garanti etmektedir.

 

 

İnceleyin

Tekstilde stoksuz çalışma imkanı getiren teknoloji

Sektörün heyecanla beklediği Avrasya Bölgesi’nin lider baskı fuarı FESPA Eurasia’ya bu yıl çevreci teknolojiler damga ...