Clariant ONE WAY Sürdürülebilirlik Hesaplama Sistemi

12Clairant’ın ONE WAY sürdürülebilirlik he­saplama sisteminin etkinliği lider makina imalatçısı Fong’s tarafından uygulanan fiziksel testlerle teyit edildi.

Test sonuçla­rı, Clairant’ın ONE WAY Calculator (He­saplayıcısından) elde edilen hesaplama ve ölçümlerin doğruluğunu kanıtladı. Clariant’ın ONE WAY Calculator’i (He­saplayıcısı)sofistike bir yazılım aracı olup, tekstil markaları, perakendecileri ve üreti­cilerinin ürünleri için maliyet, performans ve çevre profili elde etmede kullanılabilir.

EŞSİZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİZMETİ

Özellikli kimyasallar alanında bir dünya lideri olan Clariant, tekstil markaları, perakendeci­leri ve üreticilerinin ihtiyaçları için en uygun kimyasal ve işlem rotalarını seçebilen ONE WAY sürdürülebilirlik hizmetini geliştirdi. Ham­madde, su ve enerji tüketimi gibi kilit para­metrelerin detaylı bir şekilde ele alınması hem ekonomik hem de ekolojik açıdan fay­dalar sağladı. Clariant’ın ONE WAY Sistemi veritabanı ekranı, şirketin ürün yönetimi uz­manları tarafından ön denemelere tabi tu­tulmuş 15 üzerinde ekolojik standart ve diğer kriterlere karşı test edilmiş 200 üzerinde boya ve kimyasal içeriyor. Standartlar arasında bluesign®, Oeko-Tex®, GOTS yer alırken, Joint Roadmap Towards Zero Discharge teşebbü­sü tarafından kullanımı kısıtlanmış malzeme grubu ile 20 büyük marka RSL’lerden (tekrar yapılandırılmış malzeme listesi) ve biyo elimi­nasyon gibi diğer faktörler yer alıyor. Uygun ürünler ONE WAY tarafından önce tanımla­nıyor, kısaca listeleniyor. Ardından, ürünlerin performans, maliyet ve çevre profilleri he­saplanıyor. Clariant’ın Ürün Pazarlama Baş­kanı, Tekstil Kimyasallarından Sorumlu Emrah Esder, “ONE WAY sistemi, müşterilerimize eko­loji ve ekonominin amaçlarını dengelemek konusunda yardımcı olmak üzere tasarlan­mış olup, müşterilerimizin yüksek maliyetlere yol açmayan sürdürülebilir ve etkin çözümle­ri görebilmelerine imkan sağlıyor” dedi.

TEST VERİLERİ HESAPLAMALARIN DOĞRULUĞUNU TEYİT EDİYOR

Clariant, kaynaklardan tasarruf etmek, ye­nilenebilir hammaddeleri kullanmak, gü­venliği maksimize etmek, emisyon ve atık miktarını azaltmak gibi konuların üzerine odaklanıyor. Aynı amaçları paylaşmakta olan Fong’s, ONE WAY sisteminin endüst­ri için bir potansiyel vaat ettiğini dile ge­tiriyor. Fong’s düşük sıcaklıklı ön terbiye işlemleri için yüksek enerji ve düşük tüke­tim miktarlı Jumbotec boyama makina­sında, Clariant’ın kendi çözümü olan BLUE MAGIC’i de içerecek şekilde bazı deneme­lerin yapılması istedi. Boyamadan önce ku­maşların ön terbiyede ağartılması safsızlık­ların giderilmesi için gerekli bir aşama olup, ağartma kumaşların beyazlığını, hidrofi­likliğini arttırıyor ve boyanın lifler arasında daha fazla nüfuz etmesini sağlayarak renk canlılığını arttırıyor. Test verileri ONE WAY Calculator kullanılarak yapılan Claraint he­saplamaları ile uyuştu. Araç, boya ve kim­yasallar, su, enerji ve zaman gibi ülkeden ül­keye değişen ilgili parametreleri kullanarak üretim işlemlerinin gerçek kimyasal oksijen gereksinimi (COD), biyolojik oksijen ihtiya­cı (BOD), CO2 emisyonu, enerji tüketimi ve su kullanımını hesaplıyor ve çevre profilini oluşturuyor. “ONE WAY sistemi işletmele­re ve marka sahiplerine hem ekolojik hem de ekonomik açıdan sürdürülebilir inovatif tekstil çözümleri geliştirmeleri konusunda yardımcı oluyor” diyor Esder. Hem endüstri hem de müşteriler daha az kompleks, daha maliyet etkin ve sürdürülebilir üretim işlem­leri konusunda taleplerine devam ederken, en güç ekolojik standartlara ulaşabilmede ONE WAY gerçek çözümler sunuyor.

 

İnceleyin

The future is in technical textiles

Technical textiles, which take place in our lives in a wide range of areas from ...