2018’de Yeni Hikâyelere İhtiyacımız Var

Siyasal ve ekonomik olarak oldukça zor bir yılı geride bırakan Türk iş dünyası, üçüncü çeyrekte yakalanan başarı ile 2018’e umutla bakıyor. Türkiye, bu performansıyla tüm dünya ülkelerini geride bırakarak üçüncü çeyrekte en hızlı büyüyen ekonomi oldu. Büyümede yakalanan bu başarının en önemli sacayaklarından birisini, hane halkı tüketim harcamaları ile halkımızın ekonomiye sahip çıkması, diğer tarafta ise Türk ihracatçısının ve reel sektörde bilhassa makine ve teçhizat yatırımlarındaki canlanmanın pozitif etkisi göz ardı edilmemeli. Kredi Garanti Fonu (KGF) ile ekonomiye enjekte edilen ek kaynakların, vergi indirimlerinin ve ihracattaki canlanmanın büyümeyi harekete geçirdiği görülüyor. Üçüncü çeyrek büyüme oranı, teşviklerin ne kadar işe yaradığının, sanayinin ne kadar önemli olduğunun göstergesi. Türkiye’nin bu dönemde, temel sanayi sektörlerinde, hem ithalat bağımlığını azaltma yönünde hem de farklı dış pazarlar bulma ve rekabet etme anlamında avantajlı duruma gelmeye başladığını da görüyoruz. İnsanların gelecek hakkındaki programlarını, fiyatlamalarını yaparlarken, onları önce moralleri ve gelecek hakkındaki bekleyişleri, daha sonra da sosyal ve ekonomik şartlar etkiler. Moraller, bekleyişler olumlu ise, insanlar geleceklerini programlarken, daha cesur daha gerçekçi olurlar.

2018 sadece ihracatta değil ekonominin tamamı için adeta bir atılım yılı olacak. Siyasi ve ekonomik istikrar sağlanabildiği sürece büyüme de belli bir istikrara ulaşacaktır. Gelecek çeyrek büyümelerle birlikte daha istikrarlı bir 2018 göreceğiz. 2018 yılının ilk çeyreğinde devreye girecek maliye politikasını tahkim eden reform ve düzenlemeler de üretim yanlısı bir büyümeyi destekleyen ve bu anlamda üretici enflasyonundaki şişkinliği alan yönde olacaktır. Bu arada sürdürülebilir büyümenin ancak sanayi yatırımları, sanayi üretimi ve ihracat ile mümkün olduğunu unutmayalım.

#editör, #2018, #ekonomik, #siyasal, #Türkiye

İnceleyin

Ön terbiye işlemlerinde yaştan yaşa emdirme prensipleri

(ml/kg Kullanılan Emprenye Sistemleri) Leonardus Janssen, Pulcra Kimya A.Ş. Danışmanı Erdem Genç, Pulcra Kimya A.Ş. ...