2015’in ilk çeyreğindeki global iplik ve kumaş üretimi

global-iplik-kumas-uretimi

 Global iplik ve kumaş üretimi konusunda 2015’in ikinci çeyreği için pozitif
 tahminler ve 2015’in üçüncü çeyreğine bakış. 2015’in ikinci çeyreğinde Avrupa
 ve Asya’daki iplik ve kumaş üretimi konusundaki tahminler pozitiftir.

Global iplik üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla
2015’in birinci çeyreğinde düştü. İplik üretimi
Asya’da ve Avrupa’da düşerken Kuzey Amerika’da
arttı. Yıllık bazda, ikinci çeyrek gelirken
iplik üretimi azaldı. Azalma Asya ve Avrupa’da
en fazlayken Kuzey Amerika’da ufak bir artış
gözlendi. 2014’ün son çeyreğine göre dünya
çapındaki iplik stokları 2015’in ilk çeyreğinde arttı.
Asya’daki iplik stokları artarken Avrupa’dakistoklar azaldı. Yıllar geçtikçe iplik stokları arttı.
Avrupa’daki iplik siparişlerine bakıldığında ise
2015’in ilk çeyreğine ve yıllık baza göre azalma
gösterdi. Global kumaş üretimi 2015’in ilk çeyreğinde
diğer çeyreklere kıyasla azaldı. Bunun yanında
en fazla azalma Asya ve Avrupa’da görüldü.
Şu belirtilmelidir ki Asya’nın üretimi genellikle
yılın ilk çeyreğinde önceki yılın son çeyreğine
göre daha az olmaktadır. Buna sebep olarak
Ocak ayının sonlarında olan Çin yeni yılı tatili nedeniyle Çin yılık ilk çeyreğinde daha az çalışma
saatine sahip olması gösterilmektedir. 2014’ün ilk
çeyreğine göre global kumaş üretimi değişmedi.
Asya’daki üretim artarken Avrupa’daki azaldı.
Dünya kumaş stokları, Avrupa’daki önemli artış
nedeniyle 2015’in ilk çeyreğinde arttı. Asya ve
Kuzey Amerika’daki stoklar orta derecede arttı.
Yıllara bakıldığında Asya ve Kuzey Amerika’daki
artış ile Avrupa’daki azalış sebebiyle tablo karışıktır.
Sonuçta global kumaş envanterleri yıllık
olarak arttı. Kumaş siparişleri 2015’in ilk çeyreğinde
büyük oranda yükseldi. 2015’in üçüncü çeyreğindeki
iplik ve kumaş üretimine bakış Asya’da
pozitifken Avrupa’da bir değişim beklenmemektedir.
2014’ün son çeyreğindeki %29’luk düşüşten
sonra global iplik üretimi 2015’in ilk çeyreğinde
%15 düşmüştür. Bu güçlü azalmanın sebebi Asya’daki
zayıf tablodur. Asya’daki iplik üretimi
%16 düşmüştür. Avrupa’daki üretim ise %10 azalırken
Kuzey Amerika’da %4,4’lük artış gözlenmiştir.
2014’ün ilk çeyreğine göre iplik çıkışı %31
düşmüştür. Bunun yanında Asya’da %33 azalma
gözlendi. Avrupa’da ise iplik çıkışı %13 azalırken
Kuzey Amerika’da %1 arttı. Diğer dönemlere
kıyasla global kumaş üretimi 2015’in ilk çeyreğinde
%11 azaldı. Asya’da %12 ve Avrupa’da %5
olmak üzere güçlü azalmalar tespit edildi. Yıllar
baz alınarak bakıldığında kumaş üretimi değişmedi.
Bunun yanında Avrupa’daki üretim %7,8
azalırken Asya’da %1’5’lik artış görüldü. Global
iplik envanterleri 2015’in ilk çeyreğinde %4 arttı.
Ancak Avrupa’daki envanterler %3,6 azaldı. Yıllık
bazda bakıldığında global iplik envanterleri
Avrupa’da %5’lik azalma nedeniyle %3,6 düştü.
Asya iplik stokları ise %5 arttı. Dünya çapındaki
kumaş stokları 2014’ün son çeyreğine göre
2015’in ilk çeyreğinde %0,3 arttı. Stoklar Asya’da
%0,3, Avrupa’da %2,2 ve Kuzey Amerika’da %0,4
arttı. Yıllar içinde ise global kumaş stokları %0,5
arttı.Kumaş stokları Asya’da %0,8 ve Kuzey Amerika’da
%0,7 artarken Avrupa’da %0,9 azaldı.
2015’in ilk çeyreğinde Avrupa’daki iplik siparişleri,
önceki çeyreğe gör %2’4 ve önceki yıla göre
%5 azaldı. Kumaş siparişleri ise önceki çeyreğe
göre %2,9 ve önceki yıla göre %0,2 arttı.

 

İnceleyin

Asteks ‘401-SF&M Manşon Rektefiye Makinesi’ ile verimliliği yeni bir sınıra taşıyor

Asteks’in yeni geliştirdiği 401-SF&M rektefiye makinesi bir ünitesinde iplik ve fitil makine manşonlarının taşlama işlemini yaparken, ...