2015’in ikinci çeyreğinde global iplik ve kumaş üretimi

global-iplik-uretimiGlobal iplik üretimi 2015’in ikinci çeyreğinde yükseldi. Bütün bölgelerde yükselme görünmesine karşın en büyük fark Kuzey Amerika’da ve Asya’da gözlendi. Şu fark edilmelidir ki veri hatasına karşın Asya’da 2015’in ilk çeyreğinde yükselme görüldü ve global iplik üretimi verilerinde artışa sebep oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise global iplik üretimi 2015’in ikinci çeyreğinde Asya ve Kuzey Amerika’daki pozitif gelişmeyle birlikte orta derece yükseldi. Dünya çapında iplik stokları 2015’in ikici çeyreğinde ilk çeyreğine göre artış gösterdi. Bunun yanında Avrupa’daki stoklar azalırken Asya ve Kuzey Amerika’dakiler artış gösterdi. Yıllara göre bakıldığında ise bir artış söz konusu idi. İplik siparişlerinde Avrupa’da hem yıllık bazda hem de diğer çeyreklere oranla yükselme görüldü. Ancak Güney Amerika’da bir düşüş söz konusu idi. Global kumaş üretimi 2015’in ilk çeyreğine göre ikinci çeyreğinde tüm bölgelerdeki yükselişle birlikte artış gösterdi. Asya’daki üretimin yılın ikinci çeyreğinde ilkine göre önemli ölçüde fazla olduğu fark edildi. Ocak ayının sonlarına denk gelen Çin Yeni Yılı sebebiyle Çin bu zamanlarda yılın geri kalanına göre daha az çalışma saatine sahip ve bu yılın ilk çeyreğindeki üretimi olumsuz etkilemektedir. 2015’in ikinci yarısındaki kumaş üretim geçen yılın ikinci yarısına göre düşüş gösterdi. Dünya kumaş stoklarında 2015’in ikinci çeyreğinde diğer çeyreklere oranla artış gözlendi. Yıl bazında ise Kuzey Amerika hariç tüm bölgelerde yükselme görüldü. Kumaş siparişlerinde ise çeyrek bazında Avrupa’da azalma görülürken Güney Amerika’da artış görüldü. Yıllık bazda bakıldığında ise Avrupa’da artış Güney Amerika’da azalma görüldü. 2015’in üçüncü çeyreği için iplik üretimi tahminleri Asya ve Kuzey Amerika için pozitif kalırken Avrupa için değişmedi. Kumaş üretimi için yılın üçüncü çeyreğinde tahminler Asya için pozitif Avrupa için ise değişmeyeceği yönündeydi. Global iplik üretimi 2015’in ilk çeyreğinde %27 arttıktan sonra ikinci çeyrekte %13 arttı. Bunun yanında çeyrek bazında bakıldığında Asya’da yılın ikinci çeyreğinde %14’lük artış görülürken, Avrupa’da %2, Kuzey Amerika’da %5,6 ve Güney Amerika’da %1,4 artış görüldü. Global iplik üretimi 2015’in ikinci çeyreğinde 2014’ün ikinci çeyreğine göre sadece %0,4 artış gösterdi. Bunun yanında Asya’da %0,7 ve Kuzey Amerika’da %7’lik artış saptandı. Yıllık bazda ise Avrupa’da %8,7 ve Güney Amerika’da %1,4 artış görüldü. Global kumaş üretimi geçen çeyreğe göre 2015’in ikinci çeyreğinde %9 yükseldi. Asya’da %9 ile sıkı bir yükseliş gözlemlendi. Avrupa’da ise %3,3 ve Güney Amerika’da %2,6 yükseliş görüldü. yıllık bazda ise kumaş üretimi %2 azaldı. Bunun yanında azalma Asya’da %2,2 ve Avrupa’da % 4,3 iken Güney Amerika’da %7,3 artış gözlendi. Global iplik envanterlerinde diğer çeyreklere göre 2015’in ikinci çeyreğinde %2’lik artış gerçekleşti. Ayrıca Avrupa’da envanterler %2,2 azalırken Güney Amerika’da %26 arttı. Yıllık bazda ise envanterle Güney Amerika’daki sıkı yükseliş ile %4!lük artış gösterdi. Asya’da ise iplik stokları %4,6 artış gösterirken Avrupada azalma görüldü (%6). Dünya çapındaki kumaş stokları 2015’in ikinci çeyreğinde ilk çeyreğine
göre %4,3 yükselme gösterdi. Asya’daki stoklar %0,3 ve Güney Amerika’daki stoklar ise %15,7 arttı. Global kumaş envanterleri 2015’in ikinci çeyreğinde yıllık bazda %3,7 yükseldi. Kumaş stokları Asya’da%0,4, Avrupa’da %4 ve Güney Amerika’da %14 artarken Kuzey Amerika’da %0,7 azaldı. 2015’in ikinci çeyreğinde Avrupa iplik siparişleri çeyrek bazında %3,5 ve yıllık bazda %2 artış gösterdi. Güney Amerika’da ise çeyrek bazında %27 ve yıllık bazda %47 azaldı.  Avrupa kumaş siparişleri ise 2015’in ikinci çeyreğinde çeyrek bazında %0,2 ve yıllık bazda %4 azaldı. Güney Amerika’da ise çeyrek bazında %3,8 ve yıllık bazda %4 arttı.

İnceleyin

Asteks ‘401-SF&M Manşon Rektefiye Makinesi’ ile verimliliği yeni bir sınıra taşıyor

Asteks’in yeni geliştirdiği 401-SF&M rektefiye makinesi bir ünitesinde iplik ve fitil makine manşonlarının taşlama işlemini yaparken, ...