Vegan Modası

Prof. Dr. CEVZA CANDAN

Sürdürülebilir moda kendi alt akımlarını oluşturuyor gibi görünüyor; zira nispeten yakın bir zamanda hayatımıza giren vegan modası hayvan haklarına saygılı duruşu yanında; keyifli ve özgün koleksiyonlarıyla inanılmaz yükselişine devam ediyor. Öyle ki H&M gibi pek çok hazırgiyim perakende markası, sürdürülebilir ve vegan dostu giysi ve aksesuarlarıyla bir yandan tüketicilerinin beklentilerine uygun ürünler sunar-ken diğer yandan vegan modasının da standartlarını oluşturuyorlar.

Vegan modasına katkı sağlayan markalar arasında nispeten daha niş pazarlara hitap eden, yenilikçi markalar da bulunuyor. Happy Genie işte bu markalardan biri ve belki de en büyük özelliği; elmadan -evet yanlış okumadınız- dünyanın ilk lüks vegan el çantalarını üretiyor olması! Happy Genie’nin bu yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımının, moda dünyasının önde gelen dergileri Instyle, Eluxe Magazine, My Good Planet, Conscious Fashion Collective ve benzerinde geniş yer bulduğunu söylememe bilmem gerek var mı?

Happy Genie, markanın tasarımcısı ve CEO’su olan Tanja Schenker’in “sürdürüle-bilirlik ve etik” vurgusuna sahip ilk markası değil. Schenker, mesleği bağlamında yaptığı seyahatlerde modanın nasıl etik dışı süreçlerle yönetilip yönlendirilebilece-ğini gözlemleme fırsatı bulduğunu ve bu gözlemlerinin kendisini “vegan lüks moda-sı”nı yeniden tanımlayacak, hayvan haklarına saygılı yeni bir koleksiyon yaratmaya yönlendirdiğini ifade ediyor. Bu arayışı sırasında Schenker’ın yolu, geleneksel geri kazanılmış malzemelerden çok farklı; elma posasından elde edilen ve deriye benzer dünyanın en lüks kalitede malzemesi olduğu ifade edilen malzeme ile kesişiyor. Yak-laşık bir yıl süren ürün geliştirme çalışmaları ardından Happy Genie markası doğuyor.

İnceleyin

Lenzing Grubu Sürdürülebilirlik Anlayışıyla Çevreye Duyarlılığını Ortaya Koyuyor

Lenzing Grubu, yenilenebilir ağaç ham maddesinden çevreye duyarlı özel elyaflar üretiyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir ...