Power-Heat-Set GmbH Yine Önemli Bir Gelişmeye İmza Atıyor

Fiksaj, tekstil sanayinde termal bir işlemi tarfilemek üzere kullanılmaktadır. Bu işlem ile liflere, ipliklere veya kumaşa boyutsal kararlılık yanında hacim, kırışma veya aşınma dayanımı kazandırılması hedeflenir. ITMA fuarlarında inovasyon sergileme geleneğini sürdürmek üzere, Power-Heat-Set uzun soluklu bir çalışma ardından yeni bir ürününü daha gösterime sundu.

PROSESİN AVANTAJLARI

HiPerSet hattı, fiksaj odasından geçen tek bir taşıma bandı kullanmaktadır. Bu konfigürasyon herbir bant ile ilgili sistem bağımlı farklılıkları ortadan kaldırmakta ve beraberinde kalitede iyileşme getirmektedir. Tek bant çözümü ve tam bir proses kontrolü çoklu HiPerSet hatlarında üretilen ipliğin tufting ve dokuma işleminde birleştirilmesini mümkün kılar. Dört adet simetrik olarak konumlandırılmış orta basınçlı fanlar ve özel bir hava kılavuz sistemi tüm işlem istasyonunda sabit bir termal ortam sağlar. Hava akış engellerinin kaldırılmasıyla, yüksek hacimli bir hava sirkülasyonu nispeten yüksek bası ile temin edilir ve böylece iplik hızlıca ısıtılır ve tamamen istenilen fiksaj sıcaklığına getirilir. Bu geliştirilmiş akış bekleme zamanlarını azaltır ve bant üzerinde daha düşük yoğunlukta iplik işlemeye imkan verir ki böylece akışta ilave bir iyileşmede sağlanır. Fiksaj odası dışından ayarlanabilen koruyucu kapaklar akış enini bant üzerindeki iplik enine uyarlar. Gerekirse iplik kütlesi üzerindeki hareketli aparatlar sürekli ileri geri salınım yaparak fikse edilen ipliğin düzgünlüğünü arttırır.

ENERJİ TASARRUFU

Enerji kayıpları daha küçük makina boyutları ile önemli ölçüde azaltılmıştır. Yeni tasarım bant giriş ve çıkışı daha fazla ısının HiPerSet fiksaj odası içinde kalmasını garanti eder. HiPerSet sistemi başına taşıma bant sayısının bire indirilmesi enerji talebini azaltmıştır. Daha fazla tasarruf için dönüş bantları makina dışına yönlendirilmiştir. Yaklaşık 30 tahrik, bir ısıtma sistemi ve diğer faktörlerin iptali ile HiPerSet’in kurulu yükü (güç tüketimi değil), GVA 5000’den yaklaşık 100 KW daha düşüktür. HiPerSet’de enerji tüketimi, buhar 10 kg/saat’den az ve elektrik enerjisi yaklaşık 25 – 30 KW/saat (örnek PP iplik).

İnceleyin

Lenzing Grubu Sürdürülebilirlik Anlayışıyla Çevreye Duyarlılığını Ortaya Koyuyor

Lenzing Grubu, yenilenebilir ağaç ham maddesinden çevreye duyarlı özel elyaflar üretiyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir ...