Pamuk Pazarı Esasları ve Fiyatlara Genel Bakış

SON FİYAT HAREKETLERİ

Geçen ay boyunca referans fiyatlar ya yatay seyretti ya da inişteydi.
• NY Aralık vadeli kontrat fiyatları Haziran ortası ve Temmuz ortası arasında gerileyerek 73 cent/lb yakınlarındaki değerlerden 67 cent/lb civarına geldi.
• Hasat yılının bu döneminde Cotlook iki A Endeks versiyonu yayınlıyor. “A Endeks” bitmek üzere olan hasat yılının arzından yapılan kotasyonlar (yüklemeler Ağustos/Eylül’den geç olmayacak şekilde) için kullanılmakta. Bu zaman aralığının kapanması ile, “İleri A Endeks” gelecek hasat yılının mahsulünden yapılacak teslimatları belirterek (yüklemelerin Ekim/Kasım’dan erken olmaması kaydı ile) Temmuz ayında global fiyatlar için muhtemelen daha iyi bir indikatör olarak kabul görmekte. 2017/18’de arzdaki artışa dair geniş çaplı beklentiler dikkate alınınca, İleri A Endeks fiyatları (güncel değer 77 cent/lb civarında) A Endeks değerlerine göre (güncel değer 83 cent/ lb civarında) 6 cent/lb daha düşük seviyelerde işlem görmekte. A Endeks güncel değerleri bir önceki aya göre yaklaşık 3 cent/lb daha düşük. İleri A Endeks güncel değerleri de bir ay önce bulundukları seviyeye göre 5 cent/lb inmiş durumda.
• Çin Pamuk (CC) Endeksi geçen ay dengede kaldı. Uluslararsı birimlerde fiyatlar 106 cent/ lb yakınlarına tutundu. Yerel birimlerde fiyatlar 16.000 RMB/ton civarındaydı.
• Hintli Shankar-6 tipi için nakit fiyatlar son haftalarda uluslararası birimlerde85 cent/lb civarında dengedeydi. Yerel birimlerde değerler 43.000 INR/candy yakınlarına tutundu.
• Pakistan fiyatları yakın zamandaki işlemlerde keskin bir düşüşle Haziran sonundaki 77 cent/ lb seviyesinden yakın günlerdeki 70 cent/lb’ye geriledi. Yerel birimlerde fiyatlar 6.800’den 6.100 PKR/maund’a düştü.

ARZ, TALEP VE TİCARET

Bu ayın A.B.D. Tarım Bakanlığı raporu global üretim ve işletme tüketimi rakamlarına hem sonuna geldiğimiz 2016/17 hem de yakında başlayacak olan 2017/18 hasat yılları için ilavelere yer verdi. 2016/17 hasat tahmini 553.000 balya arttırılarak 106,5 milyona çıktı. 2017/18 hasat beklentisi 636.000 balya ilave edilerek 115,4 milyona ulaştı. 2016/17 işletme kullanım tahmini 195.000 balya arttırılarak 113,8 milyona çıktı. 2017/18 işletme kullanım beklentisi 515.000 balya ilave edilerek 117,0 milyona ulaştı. Üretimdeki artışların tüketimdeki artışları geçmesi ile, global kapanış stok rakamları hem 2016/17 (+934.000 balya ile 90,3 milyona) hem de 2017/18 için (+1,0 milyon balya ile 88,7 milyona) yukarı yönde revize edildi. 2017/18 global stoklardaki daralma tahminlerine rağmen (2016/17’den 2017/18’e -1,6 milyon balya), A.B.D. Tarım Bakanlığının Çin-hariç-dünya kapanış stokları tahmini 2017/18’de Çin dışında stokların yeni bir rekora koştuğuna işaret ediyor (2017/18’de 49,4 milyon ile 2016/17’deki 44,8 milyonlu eski rekoru %10 aşarak). Ülke bazında, 2017/18 üretim rakamlarında en büyük değişiklikler Hindistan (+1,0 milyon balya ile 29,0 milyona), Türkiye (+100.000 ile 3,8 milyona), Meksika (-100.000 ile 1,2 milyona), Pakistan (-150.000 ile 9,2 milyona) ve A.B.D. (-200.000 ile 19,0 milyona) için yapıldı. 2016/17 Hindistan üretim rakamına yapılan yukarı yönlü revizyon ise bu hasat yılındaki global rakamı da yukarı taşıdı (+500.000 ile 27,0 milyona). 2017/18 işletme kullanım rakamına ülke bazlı tek önemli değişiklik Hindistan için yapılan oldu (+550.000 balya ile 24,8 milyona). Dikkate değer 2016/17 revizyonları arasında Hindistan (+250.000 balya ile 24,0 milyona), Vietnam (+100.000 balya ile 5,4 milyona) ve Türkiye (-100.000 balya ile 6,2 milyona) yer aldı. 2017/18 küresel ticaret tahminleri neredeyse değişmeden 36,9 milyon balyada kaldı ancak 2016/17 için hafifçe artırıldı (+325.000 balya ile 36,7 milyona). 2017/18 ithalat rakamlarına yapılan en büyük değişiklikler Hindistan (-350.000 balya ile 2017/18’de 1,4 milyona), Pakistan (+200.000 ile 2,2 milyona) ve Vietnam (-100.000 balya ile 6,1 milyona) için yapıldı. 2016/17 ithalat rakamlarına yapılan değişiklikler ise Vietnam (+200.000 balya ile 5,6 milyona) ve Hindistan (+100.000 balya ile 2,6 milyona) içindi. İhracat anlamında, 2017/18 tahminlerinde önemli değişiklik olmadı. 2016/17 ihracat beklentileri için en büyük değişiklikler ise Avustralya (-400.000 balya ile 3,4 milyona) ve Hindistan (+100.000 balya ile 4,2 milyona) için yapıldı.

FIYATLARA BAKIŞ

Hasat yılının sonu, son on iki ayda gerçekleşen fiyat hareketlerini tanımlayan gelişmelere odaklanmak için doğru zamandır. Dünya pamuk pazarında 2016/17’deki baskın unsur güçlü A.B.D. ihracat satışları oldu. Geçen Temmuz ayında yayınlanan A.B.D. Tarım Bakanlığının tahminine kıyasla güncel beklendi %25 daha fazla (Temmuz 2016’da tahmin 11,5 milyon iken şimdi 14,5 milyon). 2016/17 hasat yılı başında, A.B.D. satışları Hindistan ve Pakis
tan’daki kısıtlı arz durumu tarafından desteklendi. Bu, her iki ülkeden ithalat talebi oluştururken diğer ülkelere ihracatta Hindistan ile daha az rekabet anlamına da geliyordu. Hindistan 2016/17’de daha büyük bir mahsul topladı ancak Kasım ayındaki sürpriz para reformlarının geçmek bilmeyen etkileri Hint pamuğunu uluslararası ithalat talebi için rekabet etmekten alıkoydu. Bu, A.B.D. pamuğuna olan talebi destekleyen diğer bir etken oldu ve dünya ihracatına A.B.D. payındaki artış olarak, 2015/16’da %26’dan 2016/17’de %40’a çıkış şeklinde yansıdı. Global ithalat talebi 2015/16’da olduğundan sadece biraz yüksek olduğundan (2016/17’de 36,6 milyon balyaya karşılık 2015/16’da 35,3 milyon), A.B.D.’nin tarihteki en yüksek ikinci ihracata imza atmasının (2016/17’de 14,5 milyon, 2005/06’da rekor 17,7 milyon balya) sebebi A.B.D. pazar payındaki artış oldu. A.B.D.’nin 2016/17’de bu kadar çok pamuk ihraç edebilmesini daha da dikkat çekici yapan, A.B.D. ihracatları için ana pazar olan Çin’in ithalat kotalarını düşük seviyede tuttuğu bir hasat yılı olmasıdır. Pamuk fiyatları ile ilgili, güçlü A.B.D. ihracatlarının birkaç etkisi oldu. Bir tanesi, pek çok ihracat satışın on-call (hazır) kontratlarla müzakere edilmesiyle oluşan rekor seviyedeki bağlanmamış hazırda satışların hacmi oldu. Bağlanmamış hazırda satışlar NY vadeli işlemler borsasında kısa pozisyonları temsil edip bunlardan nihayetinde karşılığı olan uzun pozisyonları almak üzere çıkılması gerektiğinden, bu durum muhtemelen spekülatif yatırımları çekti ve dolayısı ile uzun vadeli net pozisyonları bir dizi rekor seviyesinin üstüne taşıdı (uzun vadeli pozisyonlar fiyatların artacağına dair iddialardır). Geri dönüşümlü olarak, uzun vadeli taraftaki spekülatif yatırımların yoğunlaşması büyük olasılıkla NY vadeli fiyatları yukarı çekti. NY vadeli işlemlerin, pamuğu uluslararası alanda koruma amaçlı kullanımı ile, A Endeks yükselerek rekabet içindeki diğer mahsullere göre uluslararası pamuk fiyatlarının güçlendi ve bu durum da 2017/18 ekim alanlarını artışa götürdü. Karşılık gelen gelecek hasat yılındaki üretim artışı, Çin dışındaki ülkelerde rekor seviyede stok birikim tahminin arkasındaki itici güç oldu. Bu pamuk serbest ticarete açık olduğundan, A.B.D. ihracatları için daha yüksek rekabet anlamına gelmekte. 2016/17’de güçlü A.B.D. ihracatları ile ilgili birkaç faktör şimdiden çözülmeye başladı, özellikle net uzun pozisyonlar keskin şekilde azaldı. A.B.D.’nin gelecek hasat yılında ihracat satışlarını ne düzeyde devam ettireceği fiyatların ne kadar düşebileceğini etkileyecek unsur olabilir.

#ny, #pamukpazari, #fiyat

İnceleyin

İplik ve Kumaş üretimi 2019 ilk çeyrekte arttı

KÜRESEL İPLİK ÜRETİMİ Küresel iplik üretimi, 2018 4. çeyrek ile 2019 ilk çeyrek arasında % ...