Makine komponentinden bilgi yöneticisine

Christian Zing Eaton İnovasyon & Global Makine Üretim Segment Direktörü

Geleceğin akıllı fabrikalarına ilişkin tartışmada, pek çok makine ve tesis üreticisi, genellikle Endüstri 4.0’a en iyi yaklaşımın nasıl olacağından pek emin olamıyorlar. Pek çok durumda en önemli odak noktaları, ERP sistemleri ile entegrasyon, büyük veri, bulut ve emniyet gibi konular oluyor. Bununla birlikte ilk temel adım, IoT’ye (Nesnelerin Interneti) hazır, akıllı komponentler kullanan makineler üretmektir. Bu temel, sürece özel bilgileri kullanarak katma değer oluşturmak ve son kullanıcılara yönelik yeni servisler geliştirmek için yeni fırsatlar oluşturmaktadır.
Geçmişte bir komponentin fonksiyonu belirli bir uygulamada kullanılması için temel etkendi. Motor yolvericiler için bunun anlamı, motorun çalıştırılıp durdurulması ve korunması için hem güvenilir hem de emniyetli bir yöntemi garantilemekti. Bu açıdan, komponentin kendi fonksiyonuna bağlı olarak diğerlerinden ayrıldığı düşünülür ve geniş kapsamlı standartlaşma nedeniyle çok daha kolay değiştirilebilir hale gelmektedir. Trendlerin daha fazla network ve veri derinliğini işaret etmesiyle birlikte, gelecekteki komponentler tam haberleşme yeteneği ve kendi artırılmış zekâsı ile birlikte gelmek zorunda kalacaktır.
‘Endüstri 4.0’ bir dereceye kadar komponentlerin geri bildirim sağlama yeteneklerini de tanımlamaktadır. Bu tanım kapsamlı bir tanım değildir, ancak bu yönde atılan ilk ve gerekli bir adımdır. Bunun bir parçası olarak, makine ve tesis üreticileri için cihazları ve çözümleri, IoT’ye hazır ve gelecekte de kullanılabilecek ekipmanlar üretmek için kullanılabilir hale getirmek önemli bir hale gelmektedir. Bir parça üreticisi olarak Eaton, uygulamanın kendi kendini analiz etmesinin daha fazla ürün geliştirmek için çok önemli olduğuna inanmaktadır. Bunun nedeni, makine üreticisinin, şalt cihazından çok motorun fonksiyonu ve durumu ile ilgilenmesidir. Motorbakımı geleneksel olarak, cihaz transformatörü ve sensörler gibi ek elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır, ancak bunlar ek maliyet, karmaşıklık, yer ve çaba gerektirirler.
Bugün Eaton, diğer akıllı komponentlerle bu bilgiyi paylaşmadan önce güç tüketimindeki sapmaları belirlemek için, şalt cihazlarını yeterince akıllı yapmak amacıyla manuel motor yolvericilerini kullanmaktadır. Buna göre, sapmanın doğası ve genişliğine bağlı olarak, işletmeyi sürdürmek ve bakım gereksinimini bildirmek için bağımsız adımlar atılmaktadır. Bu trend yayılacak ve entegre işlem gücünü ve algoritmaları kullanan cihaz fonksiyonlarında artış olacaktır. Fonksiyonellik müşteri uygulamalarına uygun olarak da hazırlanabileceklerdir. Bu bağlamda, uygulama uzmanları ile işbirlikleri, kullanıcı süreçleri ve gereksinimlerine ilişkin detaylı bilgiler gittikçe önemli bir rol oynayacaklardır.
Gelecekte, haberleşme özellikli akıllı cihazlar, otomasyon piramidinin en alt seviyesinde entegre bir sistem oluşturmak için kullanılacaklar. Bu seviyede bu cihazlar, verileri toplayıp analiz edecekler ve var olan sorunlara bağımsız bir şekilde yanıt verme yeteneğine sahip olacaklar. Ayrıca, istek üzerine var olan herhangi bir seviyede gerekli bilgileride sağlayacaklardır. Bu düşük seviyede gerçek verilerle haberleşme ve onların sorgulanması, makine ve tesis üreticileri için yeni iş modelleri oluşturacaktır. Bu nedenle örneğin bir son kullanıcının, son 24 saatte makinesinin harcadığı gücü sorgulamak için akıllı telefonunu veya bulut modelini kullanmak istemesi düşünülebilir. Makine üreticisi daha sonra, isteğe bağlı bir seçenek olarak sunulan böyle bir servis için fatura kesebilir. Yalın bağlantı ve haberleşme sistemi SmartWire-DT ve onun akıllı bileşenleri ile Eaton, bu alanda öncüdür. Bununla birlikte Eaton, müşterilerinin bilgiyi toplayan, analiz eden ve yöneten akıllı komponentleri kullanarak makinelerini bugünden IoT’ye hazır hale getirmelerini sağlayan bir yaklaşım sergilemektedir.

İnceleyin

TİM’in girişimcilik projesi Avrupa’da gururumuz olacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), “İnovaTİM Liselerde Yapay Zeka, İnovasyon ve Girişimcilik” projesiyle Avrupa Komisyonu tarafından ...