Laroche, gelecek için çevre dostu çözümler

Devlet kurumları ve medya, çevremizi ve doğal kaynaklarımızı koruma ihtiyacını günlük olarak düzenli bir şekilde hatırlatmaktadır. Bu durum, beraberinde geri dönüşüm sektöründe yeni teknolojilerin geliştirilmesi ihtiyacını gerektirmektedir. Tekstille ilgili endüstrilerde mevcut zorluk; giysi, halı, araba koltuğu, hava yastıkları ve yataklar gibi, tüketim sonrası ürünlerin geri dönüşümü için endüstriyel ve ekonomik açıdan uygun çözümler bulmaktır. Neredeyse bir yüz yıldır, Laroche tekstil atık geri dönüşüm alanında önemli bir oyuncu olmuştur ve şimdilerde ise tüketim sonrası ürünlerin geri dönüşümü için yeni teknolojilerle derinden ilgilenmektedir. Bu uygulamaları örneklemek gerekir ise;

Kurulan özel hatlar artık metal ve plastik atıkları çıkarırken, örneğin kullanılmış giysileri tekrar liflerine ayırabilmektedir. Lifler daha sonra havalı serme ve ısıl serme işlemleri ile otomotiv, yatak ve mobilya endüstrileri için keçelere dönüştürülebilmektedir. Tüketim sonrası geri dönüşüm için atılan halılar, plastik veya halı altı kaplamaların birincil bileşeni olarak kullanılmak üzere yeterince düşük kül içeriğine sahip elyaflar veren bir açma ve temizleme işlemi ile başarılı bir şekilde geri dönüştürülmektedir. Eski yataklar sökülerek köpük kısmı talaşa ayrıştırılabililmektedir. Bunu takiben tekstil kısımları elyafa dönüştürülebilmekte ve bunların her ikisi de havalı serme işlemleri veya ısıl serme işlemlerini takiben yeni yataklara dönüştürülebilmektedir. Isıl serme işleminde ürünlerin yüksek sıcaklıklara maruz bırakılarak sterilize edildiği de göz önünde bulundurulmalıdır. Laroche; geri dönüşüm ve nonwoven işlemlerdeki geniş tecrübesiyle dünyadaki kaynakları koruma zorunluğunun üstesinden gelmektedir.

İnceleyin

OKI’ye, İngiltere’den iki ödül

Bilgisayar, yazılım ve donanım ürünleri başta olmak üzere, 30 yıldır bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren ...