Kadir Has Üniversitesi’nden AB odağında iş dünyası ve akademi zirvesi

Avrupa Birliği’nin 2021 yılında başlayacak 9. Çerçeve Programı Horizon Europe için tüm Avrupa’da hazırlıklar başladı.Kadir Has Üniversitesi Horizon 2020 Avrupa Araştırma ve İnovasyon iş birliği programı kapsamında düzenlediği etkinlikte sanayi ve akademiyi bir araya getirdi. Horizon 2020 ve Horizon Europe programları çerçevesinde AB fonlarındaki etkin imkân ve fırsatların masaya yatırıldığı etkinlikte, Avrupa Komisyonu Kıdemli Uzmanı ve Finansal Danışmanı Dr. Andrea Mogni de bir konuşma yaptı.

 

Dünyanın en büyük sivil araştırma fonu olan ve 2014-2020 tarihleri arasında 80 milyar Euro’luk bir bütçeyi çok ortaklı araştırma projeleriyle buluşturan AB Horizon 2020 programı Aralık 2020’de sona ererken, Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı Horizon Europe, 2021’de başlıyor. 100 milyar Euro’luk bütçeye sahip olan Horizon Europe programı sunacağı imkân ve fırsatlar nedeniyle akademik çevreler ve iş dünyası tarafından merakla bekleniyor. Kadir Has Üniversitesi, 28 Kasım 2019 Perşembe günü iki programı da odağına alan, akademi ve iş dünyasını bir araya getiren önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Avrupa Komisyonu’ndan politika yapıcılarının da katıldığı, lider araştırmacı ve inovatif kuruluşların destekleriyle organize edilen HorizonTurkey-EU2019 etkinliğinde; araştırmadan inovasyona, AB fon programlarından iş birliklerine kadar birçok konu detaylı olarak tartışıldı.

“Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz: Hedefimiz beş yılda bin doktora öğrencisi”

Etkinliğin açılış konuşmasını, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz gerçekleştirdi. Araştırmanın lokomotifini başta doktora öğrencileri olmak üzere lisans mezunu öğrencilerin oluşturduğunu söyleyen Feyiz, “Bu durum, daha araştırma odaklı bir yapı kurmaya olanak tanıyor. Aynı şekilde enstitülerin de yeterli sayıda, motive ve insanların sorunlarına eğilen mezunlara sahip olmaları gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda Kadir Has Üniversitesi olarak önümüzdeki beş yıl için bin yeni doktora öğrencisine ulaşmayı hedefliyoruz. Üniversitemizde ulusal ve uluslararası araştırmacıları da bir araya getiriyoruz. Bir buçuk yılda çok iyi bir ilerleme kaydederek 20 milyon liradan fazla araştırma fonu sağladık” dedi.

“Dr. Andrea Mogni: Türkiye ile yürütülen iş birlikleri değerlerimiz adına çok önemli”

Rektör Feyiz’in ardından söz alan Avrupa Komisyonu Danışmanı Dr. Andrea Mogni ise “Komisyon olarak bakış açımızı ve konumumuzu, uluslararası sözleşmelerin veritabanı olan çok uluslu sisteme tam anlamıyla devam etmek olarak belirledik. Değerler, Avrupa’nın mesajının ve inşasının tam olarak bir birleşimini oluşturuyor. Bağımsız değerler, demokrasinin değerleridir. Konuşma özgürlüğü ise hem kamusal hem de özel bir değerdir ve tüm değerlere saygı duyulmalıdır. Tam anlamıyla barışçıl bir ortam için diplomasi açısından da farklılıklara ihtiyacımız var. Bununla birlikte, sivil toplum ve organizasyonlar da çok önemli. Avrupa’nın Türkiye’yle iş birliğinde de bu değerler doğrultusunda farklı bakış açılarının kazanılması çok önemli” açıklamasında bulundu.

“Türkiye’de şirket ve üniversitelerin AB fonlarından yararlanması lazım”

Kadir Has Üniversitesi Ar-Ge Kaynakları Direktörü Prof. Dr. Hasan Dağ’da, sektör ve akademiyi bir araya getiren etkinlikle Türkiye’deki şirketlerin ve üniversitelerin Ar-Ge programlarında daha etkin olmalarını amaçladıklarını dile getirdi. Avrupa araştırma bütçesinin altı yılda bir yenilendiğini hatırlatan Prof. Dr. Dağ, “Türkiye’deki üniversitelerin, şirketlerin Avrupa’daki fonlardan haberdar olması gerekiyor. Türkiye’deki araştırmacılar ve özellikle de şirketler, KOBİ’ler bunun farkına vardı. Üniversite olarak, şirketleri bilgilendirmek, üniversitelerle iş birliği yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz. AB ile iş birliği yapmak zorundayız çünkü en büyük araştırma fonu onlarda. Hem onların bize hem de bizim onlara ihtiyacımız var” diye konuştu.

“AB’den Ar-Ge projeleri için kaynak desteği”

Horizon 2020 ve Horizon Europe’ta yer almanın avantajları arasında; yeni ürün, süreç ve teknolojiler geliştirmek, araştırmalar için güçlü maddi destek almak, Ar-Ge çalışmalarında riski düşürmek, kilit oyuncularla ve müşterilerle Ar-Ge iş birliği, kısa zamanda daha fazla bilgiye ve yeni pazarlara erişim, rekabet yeteneğini ve bilinirliği artırmak, en iyi altyapılara erişim, araştırma yeteneğini bir üst boyuta taşımak ve ulusal ve uluslararası sektörler arası dolaşım yer alıyor.

İnceleyin

TİM’in girişimcilik projesi Avrupa’da gururumuz olacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), “İnovaTİM Liselerde Yapay Zeka, İnovasyon ve Girişimcilik” projesiyle Avrupa Komisyonu tarafından ...