Dokunmamış kumaşlarda en hızlı büyüme Türkiye’de

kumas_man“Nonwovens Production and Delivery in Europe for 2013” yıllık raporu tüm EDANA üyesi şirketler için üyelik yararı ve hizmet parçası olarak mevcut.

 

‘’İlk kez, rapordaki bu değerli bilgileri üye firmalarımızın ihtiyaç duyduklarında iş planlarında kullanmaları için raporu Mayıs ayının sonundan öcne yayınladık’’ diyen EDANA Piyasa Analizi ve Ekonomik İşler Müdürü Jacques Prigneaux, ‘’Ayrıca, bölünmemiş verilerin 1972’den beri üretilen serilerimiz gibi, üyelerimiz için çok değerli olduğunu ve iş alanlarında güvenilir birer kaynak olduğunu biliyoruz’’ şeklinde açıklamada bulundu. 2013’de dokunmamış kumaş üretimi büyük Avrupa’da ( Türkiye ve Rusya’nın BDT ülkeleri, Ukranya ve
Belarus’da dahil) hacmini %2,0 oranında 2,044,215 ton arttırdı. Son iki yıl ile kıyaslanacak olursa 2012’de %1,7, 2011’de %6,2 idi. Aynı üretim miktarı geçen yıl metrekare bazında daha hızlı arttı (%2,9) ve 59.833 milyon seviyesine ulaştı. BDT ülkeleri ve Türkiye’de üretim artmaya devam etti ve sırasıyla %4,8 ve %12,9 oranında bir artış oldu. 240’dan fazla EDANA üye firmanın aşağıda ki gibi sorulara verdikleri cevaplarla rapor oluşturuldu; -Spunmelt dokunmamış kumaş satışı kesikli elyaf teknolojilerine kıyasla ne kadar büyüdü. – Kuru serim dokunmamış kumaşlarda, hidro-bağlama yöntemi hala en hızlı büyüyen bağlama teknolojisi miydi? – Büyük Avrupa’da önde gelen son kumas2kullanım alanları 2013’de nedir? EDANA dokunmamış kumaşlar veri tabanı ve istatistik metodojileri kullanan, yaklaşık 40 yıl önce kurulmuş (yıllarca son IT özellikleri ile işlenmiş) kendi boyutunda kendine özgü kendi alanında dünyanın en büyüğü ve dokunmamış kumaş üreticilerin doğrudan katılımına dayanarak kapsamlı yıllık araştırma yapmaktadır. Büyük Avrupa’nın bütün önemli oyuncuları ve çok sayıda ki firma Orta Asya ve Afrika’ya katılmakta (henüz verileri yayınlanmamış), 1 00’den f azla ö nemli d okunmamış kumaş üreticileri doğrudan dahil olmakta ve her iki bölgede %85’den fazla üretim göstermektedir. Pazarın geri kalanı genellikle çok daha küçük üreticilerin eşit sayıda ki nitelikli tahminleri ile kaplıdır. Bu sene, ilk defa Nisanın başlarında INDEX14’de tamamlanmış sonuçlar katılımcılar için mevcut olacaktır.
EDANA onun ayrıntılı ve tutarlı karakteri ile özgün olan bu raporu hazırlarken, işbirliği ile yanıt veren firmalara minnettardır. EDANA Genel Yöneticisi, Pierre Wiertz, ‘’Her zaman veri toplamak, derlemek ve son haline getirmek makul bir zaman çerçevesinde yıl içinde hep zorlu bir iş olmuştur. Üye firmalarımıza zamanında veri sunmak ve firmalar için anlamlı ve yeterli bilgi sağlamanın şirketlere araç planlamada ve kıyaslamada önemli bir rol olduğunu biliyoruz. Sonuç olarak, üyelerimize bu değerli hizmeti sunmak için, sadece evlere veri toplama ve analizini getirmedik aynı zamanda her yıl bu projeye kumas3yönelik önemli kaynaklar işlemeye devam ettik’’ dedi. EDANA’nın bu alandaki liderliği çok yünlü uzman sistemlerin iç tutarlılık kontrolleri, hammadde tüketiminde doğrulanmış raporlara, tülbentlerin üretim prosesine ve işlem ve son kullanımına dayanmaktadır. Diğer sistemler, daha az doğru veriler- yayınlanmış veya tahmin edilen kurulu dokunmamış kumaş üretim hatlarının kapasitesi ve/veya rasgele yapılan telefon anketleri hassasiyeti daha az veriler oluşturmaktadır. “Dokunmamış kumaşlar pazarında anketlerdeki liderliğimiz, dünya genelindeki dokunmamış kumaş üretiminin %30’undan fazlasını yansıtma amacı ile, EDANA’ya gelecek küresel dokunmamış kumaşlar istatistikleri konusunda avantaj ve sorumluluk vermektedir’’ diyen Wiertz. ‘’Ortak kuruluşlarımızla amacımız dünya genelindeki uyumlu veri hedefi ile kapsamlı ve kaliteli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İnceleyin

Basitleştirilmiş Esnek Kesif Elyaf Üretimi

Ekonomik, esnek ve kompakt – Oerlikon Neumag, Staple FORCE S 1100’i bu slogan ile ITMA ...