Dena Boya, sürdürülebilir ekolojik ve ekonomik çözümler sunuyor

Tekstil boyarmadde sektöründe önemli bir çözüm ortağı olduklarını belirten Dena Boya Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Rüstem Aldatmaz, hedeflerini şöyle açıkladı. “Sektörün değişen ihtiyaç ve taleplerini en üst düzeyde karşılayan, teknik laboratuvar hizmetleri ile tüm paydaşlarında değer oluşturan bir çözüm odağı olmaktır.”

 Dena Boya Ticaret A.Ş.  tekstil sektörüne yönelik boyarmadde  ticareti yapmak üzere Denge Kimyanın bir yan kuruluşu olarak 01 Kasım 2018 tarihinde kurularak faaliyete başlıyor. Kuruluşun merkezi Tekirdağ’da olup, yurtiçi ve yurtdışı faaliyetleri bulunmakta. Dena Boya Ticaret A.Ş birçok alt markasını (Denactive, Denapers, Denacid, Denalan vb) gelişmiş laboratuvar alt yapısı ve teknik personelleri ile müşterilerine sunmakta. Çalışanlarının %80 ‘i lisans ve lisans üstü eğitimlidir. Sektör deneyimi 15 yılın üzerindedir.  2018 yılı gerçekleşen pazar payını yeni yapılanma ile bu yıl iki katına çıkararak, tekstil boyarmadde sektöründe güçlü bir tedarikçi konumuna gelmiş ve sürdürülebilir bir rekabet oluşturarak sektörün önemli bir çözüm ortağı olmuştur. Dena Boya Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Rüstem Aldatmaz, çalışmaları hakkında sorularımızı cevaplandırdı.

Firmanın ortaya çıkış hikayesinden biraz bahseder misiniz? Yapılan çalışmalar ile sektöre ağırlıklı olarak hangi konularda ivme kazandırmayı hedefliyorsunuz?

 “Rekabetin yoğun olduğu sektörlerde işletmelerin yönetim şekli dinamik bir yapı gerektirmekte ve birden fazla alanlarda faaliyet gösteren firmalarda bu dinamik yapı yöneticilerin stratejilere odaklanmasını zorlaştırmakta. Geçmişte fazla şirketle çalışmak yerine birleşmeyi öneren danışmanlar, şimdilerde şirketlerin bölünerek büyümesinin daha kolay olduğu görüşünde. Henüz Türkiye’de bu trendin yaygın olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak pek çok dünya devinin bu trendi izleyerek pazar paylarını arttırmayı başardığı bilinmektedir. Biz de Denge Kimya yönetimi olarak önümüzdeki dönemde tekstil boyarmadde pazarındaki payımızı artırmak ve bu alanda sektörün öncü firmalarından biri olmak için bu alanı ayrı bir kâr merkezi olarak konumlandırmanın doğru olacağına karar verdik. Ayrıca 2018 yılını yeniden yapılanma yılı ilan ederek şirket içi kültürel değişiklik projesini başlattık ve aynı zamanda farklı segmentlerdeki aktivitelerini şirketleştirerek büyüme yoluna gittik.”

Üretiminizde bulunan ürün & ürünler hakkında bizleri biraz bilgilendirebilir misiniz?

 “Dena Boya Denactive markası altında sektöre sunduğu reaktif boyarmaddeler ile rejenere ve doğal elyafların boyanmasında üstün performans göstermektedir. Açık ve orta renklerde yüksek ışık haslıkları ve oksidatif yıkama haslıkları ile yüksek performans sunar. Yüksek tekrarlanabilirlik ve yüksek migrasyon özelliği sayesinde işletme-laboratuvar uyumu ve partiler arası devamlılığı çok iyidir.  Ayrıca önümüzdeki yıllarda aynı kalite ve hizmet anlayışını Dispers boyarmaddeler ve Asit /Metal Kompleks boyarmaddeleri ile çeşitlendirecektir.”

Firmanızda gerçekleştirdiğiniz ne gibi çalışma, uygulama ve projelerle farklılıklar gerçekleştiriyorsunuz?

 “Gelişmiş laboratuvar alt yapımız ve konusunda uzman arkadaşlarımızla müşteri beklentilerine hızlı ve en iyi çözümleri sunmaktayız. Müşteri memnuniyetini yüksek seviyede tutmak için faaliyetlerimizi sürekli gözden geçirip iyileştirmekteyiz. Müşterilerimizin daha verimli üretim yapmaları için, sürdürülebilir ekolojik ve ekonomik çözümler üzerine Ar-Ge faaliyetlerimizi yoğunlaştırmaktayız. İşbirliği içinde olduğumuz tüm paydaşlarımızla yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri sürekli paylaşarak müşteri ilişkilerini çözüm ortaklığına taşımaktayız.”

Önümüzdeki süreçte gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada firmanız adına ulaşmayı planladığınız hedefler nelerdir?

“Tekstil boyarmadde pazarında rekabetçi ürünler ile pazar payının artırılması, marka imajının ve ürün portföyünün güçlendirilmesi gerek ulusal, gerekse uluslar arası arenada öncelikli hedeflerimiz olsa da, uzun vadede ürünlerimiz ve fark oluşturan hizmet kalitemizle tüm paydaşlarımıza pozitif katkı sağlamak ana hedefimizdir. Dena Boya Ticaret A.Ş belirlemiş olduğu vizyonu ve misyonu doğrultusunda mevcut pazarının yanı sıra, yurtdışı organizasyon yapısını ve işbirliklerini güçlendirip rekabetçi ürünler ile pazar payını artırmayı amaçlamaktadır. Sektörün değişen ihtiyaç ve taleplerini en üst düzeyde karşılayan, teknik laboratuvar hizmetleri ile tüm paydaşlarında değer oluşturan bir çözüm odağı olmayı hedeflemektedir.”

Rekabet edebilmek için hangi argümanları dikkate alıyorsunuz? Sürdürülebilirlik sizin için ne ifade ediyor?

“Üretimden dağıtıma kadar olan tedarik zincirinde nihai tüketicilerin kesintisiz, kaliteli ve rekabetçi ürünlere erişimleri için sektörde ciddi bir rekabet ortamı oluşturmaktayız. Bunu da sürdürülebilir bir çerçevede gerçekleştirmeyi çok önemsiyoruz. Sürdürülebilirlik kavramı pek çok uygulamayla karşımıza çıkmakta. Hepsinin ortak noktası ise gelecek nesillere yaşanabilecek bir dünya bırakmak. Sürdürülebilirliği çevresel, ekonomik ve sosyal alanlarda ele almak gerekiyor. Gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya istiyorsak; bu üç alanda dengeyi sağlayabilmeliyiz. Dolayısıyla ne olursa olsun sürdürülebilirlikten bahsederken asıl konumuzun doğa olduğunu unutmamak gerekiyor.”

Müşteri memnuniyeti adına gerçekleştirdiğiniz hizmetler nelerdir? Ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarınız hakkında öne çıkan özellikleriniz nelerdir?

“Kaliteli ürün rekabetçi fiyatlandırma ve hızlı servis anlayışını daha da güçlendirerek paydaşlarımıza sunmaktayız. Satış kanallarının çeşitlendirilmesiyle müşteri memnuniyetini artırmaktayız. Ayrıca sektörün ihtiyacı olan ve paydaşlarımızın ürünlerinde katma değer oluşturan ekolojik ve işlevsel ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlamaktayız.”

 Türkiye’de ve dünyada özellikle tekstil alanında sektörü nasıl değerlendirirsiniz?

“Türkiye’de başta işsizlik ve cari açık gibi kronik sorunlarına kalıcı çözüm sağlanması, ileri teknoloji alanlarında küresel rekabet gücü olan  yenilikçi endüstrilere  ve işletmelere sahip olunması ile mümkün görünmektedir.  Bu bağlamda Türkiye ekonomisi için en önemli sektörlerden biri tekstil sektörüdür. Tekstil sektörü, ülkemizin ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynayan bir sektördür. Türk tekstil sektörünün dünya pazarlarında çok önemli bir yeri vardır. Avrupa pazarlarında yüksek kaliteli ürün Türkiye’siz mümkün değil. Sadece konfeksiyon olarak değil makine ve kimya alanında da çok mesafeler kat edildiği düşüncesindeyim. Türkiye’nin tekstilin her alanında uzmanlaşması oldukça yüksek olup bu da Türkiye’ye rekabet avantajı sağlamaktadır. Tekstil sanayileri, üretimlerini, başta teknik tekstiller olmak üzere yüksek katma değerli, yüksek kaliteli, yenilik içeren özel ürünlerin üretimine kaydırmaları gerekmektedir.”

 

İnceleyin

Ege’den Mayıs’ta 793 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri’nin Mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 gerileyerek 793 ...