Ar-Ge destekli inovasyon

İş dünyasının son yıllardaki en önemli gündem maddelerinden biri, Ar-Ge destekli inovasyon. Yarının koşullarını bugünden gören yani inovasyonu sadece ürün geliştirmenin değil tüm iş süreçlerinin odağına alan şirketler günümüzde çok daha başarılı işlere imza atıyor. Sürdürülebilir kalkınmanın eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi için inovasyonun büyük bir önem taşıdığına inanan şirketler, bu çerçevede Ar-Ge çalışmalarını sektörün ve müşterilerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için gerçekleştirerek, sınıfında bir üst sıraya kendini taşıyor. Başarılı bir inovasyon, farklı düşünmek ve farkı yapmakla gerçekleşir. İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar. İnovasyon sürekliliği olan bir faaliyettir. Bu nedenle, ortaya atılan, geliştirilerek işler hale getirilen ve sonuçta firmaya rekabet gücü kazandıracak şekilde pazarlanan bu fikirlerin ve sonuçlarının tekrar tekrar değerlendirilmesi ve yeni getiriler için yaygınlaştırılarak kullanılması gerekir. Bu sayede doğacak yeni fikirlerse yeni inovasyon faaliyetlerini doğurur. İnovasyon, ya radikal fikirler sonucu daha önce denenmemiş ve geliştirilmiş ürün veya üretim yöntemlerinin ortaya çıkarıldığı büyük atılımlarla oluşur, ya da adım adım yapılan, bir dizi geliştirme ve iyileştirme faaliyetini içeren çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Rekabet gücünü oluşturan Ar-Ge ve inovasyon iki önemli unsurdur. İkisi de birbirinden kopamaz ve biri diğerinden daha az önemli değil. Fakat daha da önemli olan, bilgiye sahip olmaktır. Bugünün dünyasında da doğal kaynaklara sahip olanların değil, bilgiye ve bunu araçlara dönüştüren devletlerin hükümran olduğunu ve vatandaşlarına daha iyi bir yaşam sunduklarını görüyoruz.

#ar-ge, #inovasyon

İnceleyin

Teknik tekstil pazarı büyümesini sürdürüyor

Tüm dünyada tekstil sanayii teknik tekstile doğru esaslı bir yönelim halindedir. Bugün inşaatlardan itfaiye elbiselerine, ...